Efter ansökan – handläggning och utförandeintyg

HÄLSOSKYDD - TELEFONTID/TIDSBOKNING

Telefon 0911- 69 70 30
Måndag-fredag kl. 8.30-15.00, lunch 11.30-12.30

E-post 

Besöksadress Västergatan 10

Miljöinspektörer som jobbar med hälsoskydd gör en del platsbesök så boka tid om du vill vara säker på att träffa en miljöinspektör.


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Efter ansökan – handläggning och utförandeintyg

När din ansökan eller anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Om ansökan/anmälan inte är fullständigt ifylld eller bilagor fattas kommer vi be dig att komplettera din ansökan eller anmälan. Det är först när vi har fått in en komplett ansökan eller anmälan från dig som vi påbörjar handläggningen av ditt ärende.

Vår handläggning

Bilden beskriver hur en ansökan om tillstånd handläggs och vad den som söker tillstånd ska göra och vad miljö- och tillsynsnämnden ska göra. Den som ansöker skickar in ansökan, miljö- och tillsynsnämnden granskar, gör ett platsbesök, begär eventuell komplettering. Den som söker tillstånd skickar in kompletterande uppgifter. Ansökan skickas på grannehörande till de som berörs. Därefter meddelas ett tillstånd eller beslut. Den som sökt tillstånd kan då gräva sitt avlopp. När det grävs ska en kontrollplan fyllas som skickas in tillsammans med bilder på avloppets konstruktion. För detta används en e-tjänst som heter utförandeintyg. När den skickats in till Miljö- och tillsynsnämnden granskar vi den. Om allt ser bra ut kan den som söker tillstånd anmäla att det finns en avloppsanläggning som behöver slamtömning till Pireva.

Klicka på bilden för att se den större.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är högst 12 veckor från det att ansökan/anmälan är komplett. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 12 veckor. Vintertid kan handläggningstiden bli längre om det är mycket snö eftersom det då kan vara svårt att besikta och bedöma platsen för anläggningen.

Gräv, dokumentera och skicka in utförandeintyg

När du fått tillstånd kan du påbörja anläggningsarbetet. Nu ska du dokumentera arbetet med bilder och den kontrollplan som skickades ut med tillståndet. Bilderna och den ifyllda kontrollplanen ska sedan skickas in med vår e-tjänst för utförandeintyg. Där intygar den som utfört arbetet att tillståndet och dess villkor har följts. Det är fastighetsägarens ansvar att det blir inskickat. 

När du lämnat in utförandeintyget granskar vi om tillståndet och dess villkor har följts. Granskningen innebär inte ett godkännande av anläggningens funktion när den är tagen i drift. Hur anläggningen fungerar i praktiken kontrolleras med tillsyn i ett senare skede enligt Miljö- och tillsynsnämndens tillsynsplanering.

Ansvaret för anläggningens funktion vilar på fastighetsägaren och ansvaret för att det enskilda avloppet anläggs enligt tillståndet och tillverkarens rekommendationer vilar på entreprenören/den som utför anläggningsarbetet.

Anmäla enskilt avlopp för slamtömning

Sista steget i processen är att anmäla till Pireva att det finns en ny slambrunn som de ska tömma. En avloppsanläggning tömmas med jämna mellanrum, vanligtvis en gång om året. Du anmäler din avloppsanläggning för slamtömning hos Pireva.

 

Sidan kontrollerad: 2023-04-24 09:37:16