Specifika krav i Piteå kommun

Hälsoskydd - telefontid/tidsbokning

Telefon 0911- 69 70 30
Måndag-fredag 8.30-15.00, lunch 11.30 - 12.30

E-post 

Besöksadress Västergatan 10

Miljöinspektörer som jobbar med hälsoskydd gör en hel del platsbesök så boka tid om du vill vara säker på att träffa en miljöinspektör.


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Specifika krav i Piteå kommun

Beroende på vart din fastighet ligger eller vilken avloppslösning du är intresserad av kan det vara så att vi har specifika krav i Piteå kommun. Här kan du hitta specifik information om olika lösningar.

Vid anläggande av vissa typer av minireningsverk ställer vi krav på egenkontrollprogram, serviceavtal och provtagning.

Tömningsinstruktion för minireningsverket ska finnas tillgänglig i anslutning till verket i samband med tömning.

Fastighetsägaren ansvarar för byte och inköp av nytt fosforbindande material. Observera att Pireva inte har möjlighet att leverera nytt fosforbindande material, utan extern leverantör behöver kontaktas.

Vid byte av fosforbindande material ska Pireva kontaktas för hämtning och omhändertagande av förbrukat material. Fosforbindande material ska bytas snarast när villkorad fosforreduktion inte uppnås.

Fastighetsägaren ansvarar för leverans av förbrukat fosforbindande material till tomtgräns.

Läs mer om tömning av minireningsverk och hämtning av fosforfälla/kalksäck på Pirevas webbplats.

Avloppsanläggningen är endast avsedd för toalettvatten. Vatten från bad-, disk- och tvätt (BDT-vatten) får inte avledas till den slutna tanken. Anledningen är att vattenmängden blir för stor.

Avloppsvattnet avleds från huset och samlas upp i en sluten tank som töms regelbundet av den entreprenör som kommunen har avtal med.

Tankens volym ska uppgå till minst 3 kubikmeter för ett hushåll.

Avloppslösningen kan till exempel användas då utsläpp av toalettvatten i mark inte kan tillåtas.

I de flesta fall ställer vi krav på att en extremt snålspolande toalett ska installeras, det vill säga en toalett som spolar mindre än 1 liter per spolning/i snitt en liter per spolning

Tanken ska ha ett överfyllnadslarm.

I områden där fastigheter och dricksvattentäkter ligger nära varandra bör utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett i mark undvikas. I sådana fall kan vi ställa krav på slutna system för vattentoalett.

Vi gör alltid en bedömning i varje enskilt fall. På vissa fastigheter i tätbebyggda områden går det bra att ha utsläpp från vattentoalett i mark om fastigheten är belägen på ett sätt att avloppsvattnet inte rinner direkt mot en annan fastighet.

Sidan kontrollerad: 2023-04-24 09:38:20