Innan ansökan – planera för enskilt avlopp

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Innan ansökan – planera för enskilt avlopp

Det är en del saker du behöver tänka på när ett nytt enskilt avlopp ska planeras. Målsättningen är att ditt avlopp inte ska påverka omgivningen negativt. Den avloppslösning du väljer ska passa för dina förutsättningar, förutsättningarna på just din fastighet och uppnå den skyddsnivå som gäller på platsen.

Kontakta oss för en preliminär bedömning av vilken skyddsnivå som gäller på platsen. De skyddsnivåer som finns är normal eller hög för både hälsoskydd och miljöskydd, mer information om det hittar du i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar.

Vi rekommenderar alla att läsa sidorna på avloppsguiden.se som handlar om att planera för nytt avlopp. Där hittar du också information om entreprenörer som är verksamma i kommunen. Du kan också kontakta kommunens konsumentvägledare för att få veta mer om vad du ska tänka på när du beställer en tjänst.

Kom ihåg att du som ägare av anläggningen är ansvarig för dess skötsel och drift. Det är därför viktigt att du som fastighetsägare får information om hur avloppsanläggningen ska underhållas. Mer information hittar du här. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen finns tillgängliga som ett bollplank i planeringsstadiet. Innan du kontaktar oss bör du först läsa på och gärna ha ett förslag som vi kan utgå från. När du har undersökt hur just dina förutsättningar ser ut är du redo att lämna in ansökan.

 

Sidan kontrollerad: 2023-04-24 09:35:53