Solander ring

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Solander ring

 

Tävlingsbidrag Solander ring

 

Stadskärnan knyts ihop med Sörfjärden genom ett flertal gångbroar som har ett eget attraktionsvärde. Ett av dessa är den namngivande ”Solander Ring” som presenteras som landmärke i Uddmansgatans förlängning och som möjliggör direkt tillgång till perrongen. Resecentrumet placeras i skärningspunkten Västergatan-Timmerleden och även den fungerar som en gångbro. Byggnaden ges en sjöbodsinspirerade gestaltning och den föreslås inrymma publika funktioner såsom bibliotek. Västra kajen utvecklas som område för kulturella och kreativa näringar, idrott och rekreation. Campingen bevaras och marinan utvecklas. Det tävlande teamet låter Piteås centrum växa med nya kvarter mot både Sörfjärden och bangårdsområdet. Flera nya torg skapar mötesplatser runt resecentrum och i de nya stadskvarteren. Befintliga byggnader såsom räddningstjänsten och bangårdsbyggnader bevaras och integreras i den nya stadsstrukturen. Timmerleden föreslås som en stadsgata utan godstrafik. 

 

 

Sidan kontrollerad: 2024-02-19 09:33:14