Reclaiming territories

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Reclaiming territories

 

Tävlingsbidrag Reclaiming territories, 2

 

Stadskärnan knyts ihop med Sörfjärden genom en gångtunnel i Uddmansgatans förlängning och en bro vid ett resecentrum. Detta placeras i skärningspunkten Västergatan-Timmerleden. Piteå centrum föreslås växa med tre nya bostadskvarter, ett på bangården, ett mellan Hamnplan och Timmerleden, och ett på Västra kajen som planeras med en organisk kvartersstruktur. Campingen och marinan bevaras. Nya torg skapas i anslutning till resecentrumet. Stora COOP ska byggas på med bostäder. Det tävlande teamet lägger stor vikt på en sammanhängande parkstruktur runt den befintliga stadskärnan och som ska vara ett grönstråk som uppmuntrar till utflykt (”exploration path”).

 

Tävlingsbidrag Reclaiming territories, 1

Sidan kontrollerad: 2024-02-19 09:33:04