Timmerfjärden

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Timmerfjärden

 

 

I det här förslaget flyttas järnvägen bort från befintlig stadskärna ut mot Sörfjärden. Det tävlande teamet föreslår en placering av ett resecentrum intill Lövholmen med anslutande centrumbebyggelse som placeras på Sörfjärden. Teamet motiverar detta med landhöjningen. Kvarvarande vattenyta ("Timmerfjärden") kan läsas som en kanal med omgivande park. Förslaget visar inte hur befintlig stadskärnan kan byggas vidare mot bangården. Västra kajen behåller sin funktion som camping. I presentationen ligger mycket fokus på utformningen av resecentrumbyggnaden.

 

 

Sidan kontrollerad: 2024-02-19 09:33:23