Vision 2050

Vision 2050

 

Vision 2050 – en gemensam väg till framtidens Piteå

Under våren påbörjades arbetet med Vision 2050. Syftet är att ta fram en gemensam bild av det Piteå vi strävar efter och en plan för hur vi ska tillvara Piteås möjligheter på bästa sätt. Under hösten har en dialog genomförts för att få fram vad olika målgrupper anser vara viktigt i framtidens Piteå. Nu pågår arbetet med att bearbeta synpunktern och fomulera förslag till vision, strategier och värderingar. Beslut om den nya visionen ska fattas i kommunfullmäktige i mars 2024.

Hur ser Piteå ut om 30 år? Vad kännetecknar vår kommun? Det är grundfrågan i det pågående arbetet med att ta fram en tydlig vision för Piteå. Visionen ska underlätta för oss alla – näringsliv, föreningar, medborgare, politiker och kommunens verksamheter – att tillsammans forma framtidens Piteå.

För att skapa attraktion, fortsätta utvecklas, hänga med i den expansion regionen genomgår och för att nyttja de möjligheter som Norrbotniabanan kommer med krävs att vi jobbar tillsammans i samma riktning. Om vi vet var vi ska är det betydligt lättare att ta sig dit.

Bred dialog genomförd

Under hösten 2023 har fokus legat på att få in synpunkter på vad visionen ska innehålla – ett arbete där både allmänhet, näringsliv, politiska organisationer, unga och många andra aktörer bjudits in för att lämna synpunkter. Syftet med dialogerna har varit att fånga upp tankar, ideér och åsikter från många perspektiv kring frågor som:

  • Hur vill vi att Piteå ser ut år 2050?
  • Hur är det att bo och verka här?
  • Vad kännetecknar Piteå?
  • Vad är viktigt för att nå visionen

Insamling av synpunkter har skett genom workshops, dialogmöten i både stad och i landsbygdscentrum samt via enkät som legat tillgänglig här på webben. 

Nästa steg

Utifrån de genomförda dialogerna är ett förslag till vision och strategier framtaget. Förslaget är ute på remiss 16 februari till 15 april. Sedan ska synpunkterna från remissen behandlas innan det ska upp för politiskt beslut.

Målet är att den nya visionen ska beslutas i kommunfullmäktige i juni. 

Remiss matrialet finns att tillgå nednan under "Underlag Vision 2050" . 

Håll dig uppdaterad

Den här sidan kommer löpande att uppdateras och hållas aktuell om visionsarbetet. Här kommer du också att hitta underlag och annat material som är relevant i arbetet med att ta fram Vision 2050 och strategier för att ta oss dit.