Aktuellt mångfald

Samordning mångfald och MR-kommun

E-post 

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt mångfald

Här presenterar vi nyheter och aktualiteter från Piteå kommun som bidrar i arbetet för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Mångfaldsarbetet ingår som en naturlig del i arbetet mot de globala målen - Agenda 2030.

Internationella kvinnodagen 8 mars

Internationella kvinnodagen 8 mars firas på Kaleido

Fredag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. Piteå kommun bjuder tillsammans med ABF, Piteå PKF - Piteå Kvinnliga Företagare & PiteKvinnor med Framåtanda in till en kväll på Kaleido.

Piteå kommun deltar i årets kampanj En vecka fri från våld

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är en kampanj som återkommer varje år för att öka kunskapen om våld i nära relationer.

Piteå kommun tar aktivt ställning mot våld i nära relationer och för den mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från våld. Under nästa vecka, 20 – 26 november, deltar kommunen i kampanjen En vecka fri från våld för att sätta fokus på frågan och lyfta vikten av att ge stöd till våldsutsatta, det förebyggande arbetet och behandling av våldsutövare.

Kulturföreningar för demokrati och yttrandefrihet

I november genomförs tre kulturarrangemang som belyser kopplingen mellan kultur, demokrati och yttrandefrihet.

Under november presenterar tre av Piteås kulturföreningar var sitt evenemang som på olika sätt belyser kopplingen mellan kultur, demokrati och yttrandefrihet. Med stöd av Piteå kommuns kulturavdelning och MR-Piteå genomförs konstutställning, författarsamtal och föreläsning.

Kultur och fritidsnämnden ger bidrag till podcast om HBTQI-frågor och psykisk ohälsa

Piteå är en MR-kommun där mänskliga rättigheter (MR) utgör utgångspunkten i arbetet för ökad mångfald och skapa ett Piteå för alla.

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att ge ett bidrag till STOFF kulturförenings initiativ Lust for Life. En podcast med HBTQI och psykisk hälsa som huvudfokus. Nämnden beslutade även att tilldela föreningen resterande halvårsbidrag för STOFF/ION:s ungdomsteaterverksamhet.

Samordning och utbildning i fokus i Piteå kommuns handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention

Samverkan mellan socialtjänst, psykiatri och andra aktörer är viktiga områden att fortsätta utveckla.

Piteå kommun beviljas 1,2 miljoner kronor för 2023 i stimulansmedel för psykisk hälsa enligt överenskommelsen mellan staten och SKR – Sveriges kommuner och regioner. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete för psykisk hälsa genom förebyggande insatser.

Eldfest välkomnar våren och symboliserar hopp och framtidstro

Piteås tidigare fristadsmusiker Justina är en av arrangörerna till Eldfesten.

Den 14 mars genomförs Eldfesten Norra på Kaleido i Piteå. Chaharshanbe Suri som eldfesten heter på persiska är en icke-religiös högtid som firats i flera tusen år. Med flammande eldar firas naturens förändring när vinter blir till vår och ljuset kommer tillbaka. Men protesterna och händelserna i Iran gör att firandet av Eldfesten 2023 blir speciell. Piteås kommunalråd Kata Nilsson inviger firandet.

Forskningsstudie om ungas fritidsvanor ett viktigt underlag i arbetet med ungdomsfrågor

Rapporten från forskningsstudien Ung 2.0 är klar och presenterades för Kultur- och fritidsnämnden vid dagens nämndsmöte. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att jobba vidare med det som kommit fram i studien och rapporten kommer även att utgöra ett viktigt underlag för det kommunövergripande arbetet med ungdomsfrågor.

Ung 2.0 - genomlysning av ungas fritidsutbud

Studien genomförs av forskare från LTU i samarbete med kultur, park och fritid.

Ung 2.0 är en pågående studie av fritidsaktiviteter bland högstadieungdomar i Piteå kommun som genomförs tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU). Syftet är att jämföra fritidsutbudet för olika grupper av ungdomar samt i förlängningen bättre anpassa det till målgruppens behov. Studien pågår under hela 2022 och kommer att slutredovisas i december 2022.

Projekt 101 – för ett näringsliv med mångfald

Anna Åström, projektledare för Projekt 101-integration

Just nu pågår ett projekt med syftet att öppna upp näringslivets olika nätverk för företag som drivs av utrikesfödda entreprenörer. Projektets kartläggning visar att det handlar om minst ett 50-tal företag som förtjänar en plats i gemenskapen och som tillför Piteå både mångfald och skatteintäkter.

Framgångsrikt SFI-projekt kan inspirera fler kommuner

SFI-projekt gav förbättrad språkutveckling och stärkt självförtroende bland deltagarna.

Under hösten 2020 och våren 2021 genomförde Vuxenutbildningen i Piteå kommun ett projekt med syftet att intensivträna elever på SFI som stannat upp i sin utveckling i språket. Resultaten visade på stora språkliga framsteg. Dessutom upplevde deltagarna att de fått bättre självförtroende och kände sig tryggare med att vistas ute i samhället.

Sidan kontrollerad: 2021-03-10 10:44:28