Aktuellt mångfald

Samordning mångfald och MR-kommun

E-post 

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt mångfald

Här presenterar vi nyheter och aktualiteter från Piteå kommun som bidrar i arbetet för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Mångfaldsarbetet ingår som en naturlig del i arbetet mot de globala målen - Agenda 2030.

Rapport - Medborgardialog Enkelt avhjälpta hinder (EAH)

Piteås fysiska utemiljö ska vara tillgänglig och användbar för alla.

Under våren 2017 genomfördes en medborgardialog via kartverktyget ”Cityplanner”. Pitebor bjöds in att delta i dialogen via kommunens hemsida och via Facebook. De kunde gå in och registrera synpunkter/hinder på en karta och komplettera med text.

Sommarskola

Eleverna på Swensbylijda

Piteå kommun anordnar sommarskola för nyanlända ungdomar i åldrarna 13 – 18 år. I sommar har det varit 93 elever som gått i sommarskolan, uppdelade i fem stycken klasser. Syftet med sommarskolan är att stärka eleverna i olika ämnen för att bli behöriga till gymnasiet.

Ett Piteå för alla – fokus HBTQ

Piteå kommun stöttar Pite Älv Pride och medverkar i paraden den 2 december under banderollen Ett Piteå för alla.

Att arbeta med Mänskliga rättigheter är inskrivet i verksamhetsplanen för Piteå kommun och gäller alla nämnder, förvaltningar och medarbetare. Under 2017 och 2018 är HBTQ* frågorna i fokus.

Piteå kommun bäst på jämställdhet

Kvalitetskedjan vann jämställdhetspriset 2017. Lena Sturk, Anna-Lena Pogulis, Maria Renström, Anette Christoffersson, Leif Wågman och kommunchef Ylva Sundkvist.

Piteå kommun hade hela fem nomineringar till 2017 års jämställdhetspris som delades ut under den regionala Jämställdshetsdagen den 13 september. Vinnare av priset blev Kvalitetskedjan för arbetet med att integrera jämställdhet i styrning och ledning.

Har du mött funkofobi?

Låt dig inspireras av våra fikasnackisar du också.

I vårt arbete med Ett Piteå för alla tar vi fram bordspratare med frågor att fundera över och samtala om. Vi kallar dessa fikasnackisar. De finns på borden hos Café Röda Lyktan, Ekberg Konditori, Kvartersbageriet, Hanséns konditori och Café Piteå. Vi byter ut dessa med jämna mellanrum. Höstens bordspratare är orange och grön och har fyra sidor.

Ett Piteå för alla - ett gott exempel

Materialet Ett Piteå för alla presenterades på konferensen Växa eller krympa

Piteå medverkade som ett gott exempel på konferensen " Växa eller krympa" som anordnades av Norrbottens kommuner. Konceptet Ett Piteå för alla presenterades.

Mångfaldstänk i upphandlingar

Illustration av Mångfaldsträdet

Vid revidering av Piteå kommuns riktlinjer för upphandling har en punkt om social hänsyn lagts till.

Ett Piteå för alla med ökad mångfald

Piteå kommuns mångfaldsträd

En handlingsplan för Piteå kommuns mångfaldsarbete har antagits av Kommunstyrelsen. Handlingsplanen bygger på en dialog med piteborna. Det fortsatta arbetet med mångfald ska bedrivas under definitionen: Ett Piteå för alla – med ökad mångfald.

Sidan kontrollerad: 2021-03-10 10:44:28