Aktuellt mångfald

Samordning mångfald och MR-kommun

E-post 

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt mångfald

Här presenterar vi nyheter och aktualiteter från Piteå kommun som bidrar i arbetet för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Mångfaldsarbetet ingår som en naturlig del i arbetet mot de globala målen - Agenda 2030.

Hur upplever Piteås unga sin egen hälsa?

Undersökningen Personligt har genomförts varje år sedan 2008.

Enkätundersökningen Personligt har genomförts för femtonde gången bland grundskoleelever, skolår 7 och 9, och gymnasieelever, skolår 2. Enkäten genomförs på uppdrag av Kommunfullmäktige som en del i kommunens årliga uppföljning. Idag, måndag 19 februari, presenteras resultaten av undersökningen under Kommunfullmäktiges sammanträde.

Piteås första fristadsmusiker

Välkommen Cris - pitebo för två år framåt

Det finns musiker och kulturutövare som är förföljda i sina hemländer på grund av sitt konstnärskap. En av dem är musikern Cris Gera från Zimbabwe. I fredags kom han till Piteå där han fått fristad under två år. Här kommer han att kunna fortsätta sin musikaliska gärning.

Extratjänsten öppnar dörren för Wasi

Wasi trivs med att samtala och spela spel med de boende på Trädgårdens äldrecentrum.

Tidigare i höstas gick Piteå kommun ut med löftet att skapa 100 extratjänster i kommunens verksamheter. Många har antagit utmaningen att skapa meningsfull sysselsättning för de som mest behöver det. Wasi, 20 år, är en av de som fått en bra ingång till arbetslivet och han stortrivs bland personal och boende på Trädgårdens äldrecentrum.

Röda korset diplomeras för sitt mångfaldsarbete

Ulla-Britt Boström, ordförande Röda Korset Pitekretsen, Vera Renberg, mångfaldsstrateg Piteå kommun och Medina Ahmed, inflyttad pitebo från Somalia som regelbundet medverkar i Röda korsets aktiviteter.

Idag diplomerades Röda Korset Piteåkretsen för sitt mångfaldsarbete och sina insatser för Ett Piteå för alla. Diplomeringen är en del i ett gemensamt arbete i strävan mot ett öppet samhälle som präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Piteå kommun till final i Svenska Jämställdhetspriset 2018

Helena Stenberg, kommunalråd, är stolt över Piteå kommuns jämställdhetsarbete.

Piteå kommun har valts till en av fem finalister som har möjlighet att vinna det Svenska Jämställdhetspriset 2018. I final är också Svenska Filminstitutet, Trollhättans stad, LRF:s jämställdhetsakademi och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Rapport - Medborgardialog Enkelt avhjälpta hinder (EAH)

Piteås fysiska utemiljö ska vara tillgänglig och användbar för alla.

Under våren 2017 genomfördes en medborgardialog via kartverktyget ”Cityplanner”. Pitebor bjöds in att delta i dialogen via kommunens hemsida och via Facebook. De kunde gå in och registrera synpunkter/hinder på en karta och komplettera med text.

Sommarskola

Eleverna på Swensbylijda

Piteå kommun anordnar sommarskola för nyanlända ungdomar i åldrarna 13 – 18 år. I sommar har det varit 93 elever som gått i sommarskolan, uppdelade i fem stycken klasser. Syftet med sommarskolan är att stärka eleverna i olika ämnen för att bli behöriga till gymnasiet.

Ett Piteå för alla – fokus HBTQ

Piteå kommun stöttar Pite Älv Pride och medverkar i paraden den 2 december under banderollen Ett Piteå för alla.

Att arbeta med Mänskliga rättigheter är inskrivet i verksamhetsplanen för Piteå kommun och gäller alla nämnder, förvaltningar och medarbetare. Under 2017 och 2018 är HBTQ* frågorna i fokus.

Piteå kommun bäst på jämställdhet

Kvalitetskedjan vann jämställdhetspriset 2017. Lena Sturk, Anna-Lena Pogulis, Maria Renström, Anette Christoffersson, Leif Wågman och kommunchef Ylva Sundkvist.

Piteå kommun hade hela fem nomineringar till 2017 års jämställdhetspris som delades ut under den regionala Jämställdshetsdagen den 13 september. Vinnare av priset blev Kvalitetskedjan för arbetet med att integrera jämställdhet i styrning och ledning.

Har du mött funkofobi?

Låt dig inspireras av våra fikasnackisar du också.

I vårt arbete med Ett Piteå för alla tar vi fram bordspratare med frågor att fundera över och samtala om. Vi kallar dessa fikasnackisar. De finns på borden hos Café Röda Lyktan, Ekberg Konditori, Kvartersbageriet, Hanséns konditori och Café Piteå. Vi byter ut dessa med jämna mellanrum. Höstens bordspratare är orange och grön och har fyra sidor.