Påverka din kommun

Strategisk Chef

Kommunledningskontoret

Telefon: 0911-69 62 57

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Foto på ett tiotal postlådor
Foto på ett tiotal postlådor  Foto: Scandinav.se

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Inbjudan till granskning: förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1, transformatorstation

En ny inomhus transformatorstation planeras på Stadsön 2:1.

Ett förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1, transformatorstation, är under upprättande. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny transformatorstation. Granskningstiden pågår från 18 april – 9 maj.

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för del av Pitholm 1:3, Nörd-Haraholmen

Nya fritidstomter planeras på Nörd-Haraholmen.

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Pitholm 1:3, Nörd-Haraholmen, är under upprättande. Planens syfte är att möjliggöra ca 12 fritidshustomter. Samrådet pågår från 12 april – 3 maj.

Inbjudan till medborgardialog i Norrfjärden

Kom och delta i medborgardialog med Polisen och kommunen.

Polisen och kommunen lyssnar! Hur kan kommunen och polisen jobba förebyggande på din ort? Vad är viktigast för dig? Kom och dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser.

Inbjudan till granskning: Hur utvecklar vi en attraktiv landsbygd?

Fördjupad översiktsplan Landsbygd

Piteå kommuns översiktsplan föreslår fördjupade översiktsplaner (FÖP) för fem landsbygdscentra i kommunen. Fördjupade översiktsplaner syftar till att bevara och skapa förutsättningar för boende och arbete på landsbygden.

Dialog med Piteås utmaningar i fokus

Ett femtiotal personer deltog i gårdagens dialog om tillväxt, livsmiljö och service och tjänster.

Under gårdagskvällen genomförde Piteå kommun en medborgardialog med inbjudna representanter från föreningar, företag, institutioner, studieförbund och pitebor. Dialogen är en del av det politiska arbetet med riktlinjer för budgeten 2019. Dialoggrupperna leddes av Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande och Brith Fäldt, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Kvällsfika - tisdagar på Kaleido

Information- och dialogträffar där vi diskuterar olika ämnen

Välkommen till kvällsfika tisdagar klockan 19.00 på Kaleido.

Sidan kontrollerad: 2013-10-09 12:40:45