Påverka din kommun

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Inbjudan till granskning: detaljplan för Stadsön 5:7

Planområdet finns i centrala Piteå i direkt anslutning till stadskyrkan.

Ett förslag till detaljplan för Stadsön 5:7 är under upprättande. Det huvudsakliga syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av Kyrkcenter för att skapa bättre förutsättningar för Piteå församling att bedriva sin verksamhet genom ökad tillgänglighet och synlighet. Granskningen pågår från 22 oktober – 5 november.

Unga tycker - tema mötesplatser

Ungas åsikter - ett viktigt perspektiv i utvecklingsarbetet

Du som är ung - vi vill veta vad du tycker! Under perioden 10 oktober till 10 november pågår dialogen Unga tycker.

Sidan kontrollerad: 2019-10-28 12:22:16