Påverka din kommun

Strategisk Chef

Kommunledningskontoret

Telefon: 0911-69 62 57

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Foto på ett tiotal postlådor
Foto på ett tiotal postlådor  Foto: Scandinav.se

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Medborgardialog i Jävre 16 september

Din röst är viktig. Välkommen att prata med oss 16 september i Jävre.

Hur kan Piteå kommun och polisen arbeta förebyggande där du bor? Vad är viktigt för dig för att du ska känna dig trygg?

SCB Medborgarenkät

Är du en av 1200 pitebor som valts ut att vara med i SCB:s medborgarundersökning?

Den första september har 1200 pitebor, utvalda av statistiska centralbyrån, fått en enkät hem i sin brevlåda. Enkäten genomförs vartannat år i Piteå och i år det sjätte gången som piteborna ges denna möjlighet att bidra med sina åsikter och synpunkter för att påverka utvecklingen i Piteå.

Mår någon i din närhet dåligt?

Vilket stöd skulle du som anhörig vilja ha? Gå in och svara på enkäten.

Att ha någon nära, en sambo, make, maka, barn, syskon, förälder eller annan släkting som mår dåligt kan vara mycket påfrestande. Vi vill gärna veta vilken form av stöd du skulle vilja ha i din situation. Gå in och svara på några enkla frågor och lämna dina förslag via vår enkät, länk till enkäten finns längre ner på sidan. Vår önskan är att du som anhörig eller närstående till någon med psykisk ohälsa ska lämna förslag på stöd som vi kan genomföra under hösten. Tack för din medverkan!

Kvällsfika - tisdagar på Kaleido

Information- och dialogträffar där vi diskuterar olika ämnen

Välkommen till kvällsfika tisdagar klockan 19.00 på Kaleido. Under våren kommer vi att lyfta aktuella ämnen och resultat i undersökningar. Vi börjar den 14 februari med ett möte om kvalitetsarbetet i skolan. Vi uppdaterar vårens program löpande.

Piteå attraktiv och uthållig - är du med?

Vi gör det tillsammans. Är du med?

Hur vill du bidra till utvecklingen av Piteå till en attrakiv och uthållig kommun?

Sidan kontrollerad: 2013-10-09 12:40:45