Påverka din kommun

Strategisk Chef

Kommunledningskontoret

Telefon: 0911-69 62 57

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Foto på ett tiotal postlådor
Foto på ett tiotal postlådor  Foto: Scandinav.se

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Hjälp oss att hitta enkelt avhjälpta hinder i vår fysiska utemiljö

Piteås fysiska utemiljö ska vara tillgänglig och användbar för alla.

Nu kan du som medborgare och besökare i Piteå komma in med iakttagelser av enkelt avhjälpta hinder i vår fysiska utemiljö. Under tidsperioden 20 april – 26 juni 2017 kan du lämna dina iakttagelser direkt i karta.

Tyck till och bidra till förbättrade möjligheter att gå och cykla i Piteå

Medborgardialog - ett sätt att göra piteborna delaktiga i arbetet för hållbara resval.

Piteå kommun ska ta fram en ny gång- och cykelplan och vill gärna ha dina synpunkter om hur det befintliga gång- och cykelvägnätet i kommunen kan förbättras. Saknas det sträckor? Behövs det fler cykelparkeringar? Finns det osäkra övergångsställen? Under tidsperioden 3 april - 15 maj 2017 kan du lämna dina synpunkter direkt i karta.

Kvällsfika - tisdagar på Kaleido

Information- och dialogträffar där vi diskuterar olika ämnen

Välkommen till kvällsfika tisdagar klockan 19.00 på Kaleido. Under våren kommer vi att lyfta aktuella ämnen och resultat i undersökningar. Vi börjar den 14 februari med ett möte om kvalitetsarbetet i skolan. Vi uppdaterar vårens program löpande.

Piteå attraktiv och uthållig - är du med?

Vi gör det tillsammans. Är du med?

Hur vill du bidra till utvecklingen av Piteå till en attrakiv och uthållig kommun?

Sidan kontrollerad: 2013-10-09 12:40:45