Påverka din kommun

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Vill du vara med och påverka framtidens bibliotek?

Hur vill du att framtidens bibliotek ska fungera?

Piteå bibliotek vill veta vad du tycker om verksamheten idag och vad du vill att biblioteket ska göra i framtiden. Du kan vara med och besvara frågor i en enkät och dela med dig av dina synpunkter kring bibliotekens arbete.

Hur tycker du anhörigstödet ska fungera?

Din åsikt om anhörigstöd är viktig.

Är du närstående till någon med psykisk ohälsa/sjukdom? Har du varit i kontakt med Piteå kommuns anhörigstöd? Då vill vi gärna veta vad du tycker om stödet du fått och om du har idéer och förslag på hur anhörigstödet skulle kunna se ut i framtiden.

Inbjudan till granskning: ändring av detaljplan för Lönnen 16 och del av Stadsön 2:1

Planområdet består av Stadshotellet.

Ett förslag till ändring av detaljplan för Lönnen 16 och del av Stadsön 2:1 är under granskning. Planområdet finns i centrala Piteå och består av Stadshotellet. Syftet med ändring av detaljplanen är att säkerställa befintliga förhållanden genom att ändra del av mark som inte får bebyggas till mark med byggrätt. Granskning pågår från 11 mars – 25 mars.

Sidan kontrollerad: 2018-06-05 12:37:22