Påverka din kommun

Strategisk Chef

Kommunledningskontoret

Telefon: 0911-69 62 57

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Foto på ett tiotal postlådor
Foto på ett tiotal postlådor  Foto: Scandinav.se

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Inbjudan till samråd: detaljplan för del av Stadsön 2:1, butik på Universitetsområdet

Planerad etablering av butik och handel på del av Universitetsområdet.

Ett förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1, butik på Universitetsområdet, är under upprättande. Planens syfte är att möjliggöra etablering av butik och handel på del av Universitetsområdet. Samrådet pågår från 16 januari – 6 februari.

Dialog med Piteås utmaningar i fokus

Ett femtiotal personer deltog i gårdagens dialog om tillväxt, livsmiljö och service och tjänster.

Under gårdagskvällen genomförde Piteå kommun en medborgardialog med inbjudna representanter från föreningar, företag, institutioner, studieförbund och pitebor. Dialogen är en del av det politiska arbetet med riktlinjer för budgeten 2019. Dialoggrupperna leddes av Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande och Brith Fäldt, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Inbjudan till samråd: förslag detaljplan för Pitholm 13:126 och 13:220

Detaljplan för Pitholm 13:126 och 13:220

En detaljplan för Pitholm 13:126 och 13:220 är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för ökad byggrätt för bostadsändamål. Samrådet pågår från 11 januari till 1 februari 2018.

Kvällsfika - tisdagar på Kaleido

Information- och dialogträffar där vi diskuterar olika ämnen

Välkommen till kvällsfika tisdagar klockan 19.00 på Kaleido.

Sidan kontrollerad: 2013-10-09 12:40:45