Påverka din kommun

Kommunstrateg

Anna-Lena Pogulis

Kommunledningskontoret

Tel: 0911-69 62 57


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Foto på ett tiotal postlådor
Foto på ett tiotal postlådor  Foto: Scandinav.se

Påverka din kommun

Var med och påverka utvecklingen i Piteå kommun. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Inbjudan till samråd: del av Norra Pitholm

Aktuella planprogram banar mark för fler hästar på Norra Pitholm.

Samrådet rör två planprogram för delar av Norra Pitholm, cirka två kilometer från centrum. Det ena gäller infrastruktur, bostadsförtätning och hästnära boende. Det andra är inriktat på travbana.

Nu ställs förslag till Översiktsplan 2030 ut igen

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan går nu in i en ny fas. Förra året genomfördes samråd med allmänheten och myndigheter, som resulterade i en mängd förslag, idéer och yttranden. Nu ställs det bearbetade förslaget till Översiktsplan 2030 ut, innan det ska upp för politiskt beslut i kommunfullmäktige hösten 2016.

Kvällsfika – en serie information- och dialogmöten om drogförebyggande arbete

Välkommen till kvällsfika om drogförebyggande arbete!

Resultat av olika undersökningar visar på förändringar i alkohol- och drogvanor hos framförallt ungdomar. Nu anordnar vi ett antal cafékvällar för att informera dels om dessa resultat och dels om det drogförebyggande arbetet som sker via kommunen.  Vi ger också utrymme för dialog och tankar om hur vi gemensamt – kommunen, föreningsliv, näringsliv och medborgare kan arbeta drogförebyggande.

Dialog om nya boenden för ensamkommande flyktingbarn

Under hösten 2015 öppnade Piteå kommun flera nya boenden för ensamkommande flyktingbarn. Antalet boenden utökas fortlöpande efter behov. Inför öppnandet av ett nytt boende bjuds närboende och föreningar i aktuellt område in till dialogmöten.

Cityplanner - ett webbaserat kartverktyg för medborgardialog

Med Cityplanner kan du tycka till om framtidens Piteå - när du vill, var du vill.

Piteå kommun testar just nu ett webbaserat verktyg som ger dig möjligheter att tycka till om planerad utveckling. Under utställningstiden för Översiktsplan 2030 kan du lämna synpunkter och lägga in kommentarer direkt i kartan. Utställningen pågår mellan 3 juni och 15 augusti 2016.

En miljon till landsbygdsutveckling

Välkommen med dina idéer till hur landsbygden kan utvecklas.

Har du idéer om hur landsbygden eller just din by skulle kunna utvecklas?

Medborgarplatsen - Piteåappen

Ladda hem Piteåappen

På medborgarplatsen i Stadsbiblioteket finns ett bildspel om Piteå kommuns App.

Piteå attraktiv och uthållig - är du med?

Vi gör det tillsammans. Är du med?

Hur vill du bidra till utvecklingen av Piteå till en attrakiv och uthållig kommun?