Påverka din kommun

Strategisk Chef

Kommunledningskontoret

Telefon: 0911-69 62 57

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Inbjudan till granskning: förslag detaljplan för Stadsön 2:1 och 9:1

Utveckling av befintligt vård- och omsorgsboende samt etablering av olika typer av verksamheter planeras i området.

Ett förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1 och 9:1 är under upprättande. Detaljplanens syfte är att ge planmässiga förutsättningar för utveckling av befintligt vård- och omsorgsboende, samt att säkerställa parkeringar till verksamheten. Planen syftar även till att fortsatt möjliggöra för olika typer av verksamheter i området. Granskningstiden pågår från 18 juni – 2 juli.

Är Piteå tryggt?

Fredag 8 juni mellan klockan 11.00–13.00 kommer Polisen och kommunen att finnas på Byxtorget för att prata om trygghetsfrågor.

Inbjudan till granskning: förslag detaljplan för del av Pitholm 1:3, Nörd-Haraholmen

Nya fritidstomter planeras på Nörd-Haraholmen.

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Pitholm 1:3, Nörd-Haraholmen, är under upprättande. Planens syfte är att möjliggöra ca 11 fritidshustomter. Granskningstiden pågår från 4 juni – 25 juni.

Samrådsunderlag Lillpite Kraft AB

Samrådsunderlag Utrivning av Lillpite och Råbäcken kraftverk i Piteå kommun.

Norconsult har på uppdrag av Lillpite Kraft AB tagit fram handlingar för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för utrivning av kraftverk och dammar. Under dokument finns samrådsunderlag för utrivning av Lillpite och Råbäcken kraftverk. Synpunkter och yttranden skickas till Norconsult senast 29 juni.

Företagsfrukost på landsbygden

Välkommen till företagsfrukost på landsbygden

Välkommen till frukost med näringslivet i Hortlax, Jävre, Rosvik, Roknäs/Sjulnäs och Norrfjärden.

Dialog med Piteås utmaningar i fokus

Ett femtiotal personer deltog i gårdagens dialog om tillväxt, livsmiljö och service och tjänster.

Under gårdagskvällen genomförde Piteå kommun en medborgardialog med inbjudna representanter från föreningar, företag, institutioner, studieförbund och pitebor. Dialogen är en del av det politiska arbetet med riktlinjer för budgeten 2019. Dialoggrupperna leddes av Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande och Brith Fäldt, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Sidan kontrollerad: 2018-06-05 12:37:22