Påverka din kommun

Strategisk Chef

Kommunledningskontoret

Telefon: 0911-69 62 57

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Foto på ett tiotal postlådor
Foto på ett tiotal postlådor  Foto: Scandinav.se

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Medborgardialog Rosvik

Kommunen och polisen lyssnar. Kom och dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser. Lördag den 10 december kl 11.00-13.00 vid biblioteket i Rosvik. Välkommen!

Medborgardialog i Rosvik - polisen och kommunen lyssnar.

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan Hemlunda 1:29

Nya villatomter planeras i Hemlunda.

Området är beläget på Hemlunda, en udde i Svensbyfjärden, 2 kilometer sydväst om Piteå centrum. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål. I detaljplanen regleras även mark för gator.

Kvinnors och mäns villkor i Piteå?

Har kvinnor och män lika goda förutsättningar att leva, bo och verka i Piteå? Just nu gör Piteå kommun en undersökning, resultatet blir underlag för satsningar och prioriteringar framöver som rör jämställdhet.

Kvällsfika - tisdagar på Kaleido

Information- och dialogträffar där vi diskuterar olika ämnen

Välkommen till kvällsfika tisdagar klockan 19.00 på Kaleido. Under våren kommer vi att lyfta aktuella ämnen och resultat i undersökningar. Vi börjar den 14 februari med ett möte om kvalitetsarbetet i skolan. Vi uppdaterar vårens program löpande.

Kvällsfika – en serie information- och dialogmöten om drogförebyggande arbete

Välkommen till kvällsfika om drogförebyggande arbete!

Resultat av olika undersökningar visar på förändringar i alkohol- och drogvanor hos framförallt ungdomar. Nu anordnar vi ett antal cafékvällar för att informera dels om dessa resultat och dels om det drogförebyggande arbetet som sker via kommunen.  Vi ger också utrymme för dialog och tankar om hur vi gemensamt – kommunen, föreningsliv, näringsliv och medborgare kan arbeta drogförebyggande.

Dialog om nya boenden för ensamkommande flyktingbarn

Under hösten 2015 öppnade Piteå kommun flera nya boenden för ensamkommande flyktingbarn. Antalet boenden utökas fortlöpande efter behov. Inför öppnandet av ett nytt boende bjuds närboende och föreningar i aktuellt område in till dialogmöten.

Cityplanner - ett webbaserat kartverktyg för medborgardialog

Med Cityplanner kan du tycka till om framtidens Piteå - när du vill, var du vill.

Piteå kommun testar just nu ett webbaserat verktyg som ger dig möjligheter att tycka till om planerad utveckling. Under utställningstiden för Översiktsplan 2030 kan du lämna synpunkter och lägga in kommentarer direkt i kartan. Utställningen pågår mellan 3 juni och 15 augusti 2016.

En miljon till landsbygdsutveckling

Välkommen med dina idéer till hur landsbygden kan utvecklas.

Har du idéer om hur landsbygden eller just din by skulle kunna utvecklas?

Piteå attraktiv och uthållig - är du med?

Vi gör det tillsammans. Är du med?

Hur vill du bidra till utvecklingen av Piteå till en attrakiv och uthållig kommun?

Sidan kontrollerad: 2013-10-09 12:40:45