Påverka din kommun

Strategisk Chef

Kommunledningskontoret

Telefon: 0911-69 62 57

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Foto på ett tiotal postlådor
Foto på ett tiotal postlådor  Foto: Scandinav.se

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Mår någon i din närhet dåligt?

Vilket stöd skulle du som anhörig vilja ha? Gå in och svara på enkäten.

Att ha någon nära, en sambo, make, maka, barn, syskon, förälder eller annan släkting som mår dåligt kan vara mycket påfrestande. Vi vill gärna veta vilken form av stöd du skulle vilja ha i din situation. Gå in och svara på några enkla frågor och lämna dina förslag via vår enkät, länk till enkäten finns längre ner på sidan. Vår önskan är att du som anhörig eller närstående till någon med psykisk ohälsa ska lämna förslag på stöd som vi kan genomföra under hösten. Tack för din medverkan!

Inbjudan till samråd: förslag för parkeringsnorm i Piteå

I parkeringsnormen anges vilken parkeringsefterfrån fastighetsägarna ska tillgodose.

Piteå kommun har tagit fram ett förslag om ny parkeringsnorm som ska fungera som ett regelverk för hur parkeringar ska ordnas vid ny- och ombyggnad av fastigheter. Parkeringsnormen beskriver hur många bil- och cykelplatser som krävs för boende-, besöks-, kund- och arbetsplatsparkeringar.

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för del av kvarteret Vargen 30

Planområdet finns i centrala Piteå intill Österbo.

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Vargen 30 är under upprättande. Kommunen undersöker planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med garage under jord. Samrådet pågår från 2 maj till 22 maj 2017.

Hur utvecklar vi en attraktiv landsbygd?

Fördjupad översiktsplan Landsbygd

Piteå kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2016. Översiktsplanens utgångspunkt är en modern landsbygd och en levande stadskärna. Nu vill vi ha dina synpunkter, hur ditt landsbygdscentra kan utvecklas! Politiker och tjänstemän bjuder in till workshops. Välkommen till ett gemensamt utvecklingsarbete!

Hjälp oss att hitta enkelt avhjälpta hinder i vår fysiska utemiljö

Piteås fysiska utemiljö ska vara tillgänglig och användbar för alla.

Nu kan du som medborgare och besökare i Piteå komma in med iakttagelser av enkelt avhjälpta hinder i vår fysiska utemiljö. Under tidsperioden 20 april – 26 juni 2017 kan du lämna dina iakttagelser direkt i karta.

Kvällsfika - tisdagar på Kaleido

Information- och dialogträffar där vi diskuterar olika ämnen

Välkommen till kvällsfika tisdagar klockan 19.00 på Kaleido. Under våren kommer vi att lyfta aktuella ämnen och resultat i undersökningar. Vi börjar den 14 februari med ett möte om kvalitetsarbetet i skolan. Vi uppdaterar vårens program löpande.

Piteå attraktiv och uthållig - är du med?

Vi gör det tillsammans. Är du med?

Hur vill du bidra till utvecklingen av Piteå till en attrakiv och uthållig kommun?

Sidan kontrollerad: 2013-10-09 12:40:45