Påverka din kommun

Kommunstrateg

Anna-Lena Pogulis

Kommunledningskontoret

Tel: 0911-69 62 57


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Foto på ett tiotal postlådor
Foto på ett tiotal postlådor  Foto: Scandinav.se

Påverka din kommun

Var med och påverka utvecklingen i Piteå kommun. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Inbjudan till granskning: detaljplan för Kopparnäs 10:16

Detaljplanen som är ute på granskning banar mark för nya bostadshus i Kopparnäs.

Nu bjuder Piteå kommun in till granskning av förslag till detaljplan för Kopparnäs 10:16. Planområdet är beläget i Kopparnäs, 10 kilometer norr om centrala Piteå.

Inbjudan till samråd: riktlinjer för planering av vatten och avlopp

Väl fungerande enskilda avlopp är viktigt för en hållbar framtid.

Piteå kommun har påbörjat ett arbete med att se över vatten- och avloppssituationen för fritidshus- och bostadsområden som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Inbjudan till samråd: detaljplan Pitholm 13:62

Fem nya fritidshustomter tillskapas på området.

Ett förslag till detaljplan för Pitholm 13:62 i Piteå kommun är under upprättande. Planområdet är beläget vid Sandholmsudden på Pitholmen.

Inbjudan till samråd: detaljplan Högsböle 3:23

Under samrådet får allmänheten tycka till om den planerade utvecklingen av området.

Ett förslag till detaljplan för Högsböle 3:23 i Piteå kommun är under upprättande. Planområdet är beläget i Ostigården söder om Piteå centrum.

Tyck till om mångfalden i Piteå

Ett Piteå för alla med ökad mångfald

Tycker du att Piteå tar tillvara på mångfalden hos de människor som bor i kommunen? Vi vill gärna veta vad du tycker. Svara på några frågor via länken nedan.

Kvällsfika – en serie information- och dialogmöten om drogförebyggande arbete

Välkommen till kvällsfika om drogförebyggande arbete!

Resultat av olika undersökningar visar på förändringar i alkohol- och drogvanor hos framförallt ungdomar. Nu anordnar vi ett antal cafékvällar för att informera dels om dessa resultat och dels om det drogförebyggande arbetet som sker via kommunen.  Vi ger också utrymme för dialog och tankar om hur vi gemensamt – kommunen, föreningsliv, näringsliv och medborgare kan arbeta drogförebyggande.

Dialog om nya boenden för ensamkommande flyktingbarn

Under hösten 2015 öppnade Piteå kommun flera nya boenden för ensamkommande flyktingbarn. Antalet boenden utökas fortlöpande efter behov. Inför öppnandet av ett nytt boende bjuds närboende och föreningar i aktuellt område in till dialogmöten.

Cityplanner - ett webbaserat kartverktyg för medborgardialog

Med Cityplanner kan du tycka till om framtidens Piteå - när du vill, var du vill.

Piteå kommun testar just nu ett webbaserat verktyg som ger dig möjligheter att tycka till om planerad utveckling. Under utställningstiden för Översiktsplan 2030 kan du lämna synpunkter och lägga in kommentarer direkt i kartan. Utställningen pågår mellan 3 juni och 15 augusti 2016.

En miljon till landsbygdsutveckling

Välkommen med dina idéer till hur landsbygden kan utvecklas.

Har du idéer om hur landsbygden eller just din by skulle kunna utvecklas?

Medborgarplatsen - Piteåappen

Ladda hem Piteåappen

På medborgarplatsen i Stadsbiblioteket finns ett bildspel om Piteå kommuns App.