Påverka din kommun

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

OBS: Öppnar för allmänheten 3 februari 2020.

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Hur kan kulturen bidra till Piteås utveckling?

Välkommen till dialog om hur kulturen kan bidra till Piteås utveckling

Piteå kommun bjuder in till dialog om hur kulturen bidrar till Piteås utveckling. Kommunen har ett övergripande mål för kultur och under 2020 ska kommunfullmäktige besluta om en genomförandeplan i syfte att uppnå målet.

Inbjudan till samråd: ändring av detaljplan för del av Öjebyn 12:7

Planområdet finns intill fjärden Långskatan, ca tre kilometer från Öjebyns centrum.

En ändring av detaljplan för del av Öjebyn 12:17 är under upprättande. Planändringens syfte är att ge förutsättningar för att tillskapa ytterligare en tomt för bostadsändamål inom naturmarken samt att utöka byggrätten inom en befintlig tomt. Samrådet pågår från 11 december – 8 januari.

Inbjudan till granskning: förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1, Rådhustorget

Planområdet omfattar Rådhustorget och byggnader i direkt anslutning till torget.

Ett förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1, Rådhustorget är under granskning. Planens syfte är att säkerställa ytan som torg, möjliggöra gatuomläggning samt skydda kulturmiljön i de befintliga äldre byggnaderna i direkt anslutning till torget. Granskning pågår från 3 – 24 december.

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för Stadsön 5:7

Planområdet finns i centrala Piteå i direkt anslutning till stadskyrkan.

Ett förslag till detaljplan för Stadsön 5:7, är under upprättande. Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Kyrkcenter för att skapa bättre förutsättningar för Piteå församling att bedriva sin verksamhet genom ökad tillgänglighet och synlighet. Samrådet pågår från 14 november – 5 december.

Unga tycker och Student tycker

Unga åsikter är viktigt för PIteås fortsatta utveckling.

Under perioden 20 oktober till 20 november pågår dialogerna Unga tycker och Studenter tycker. Fokus i dialogerna är vad du som ung tycker är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv stad för unga och en attraktiv studentort. Så ta chansen, du som är ung. Bidra till morgondagens Piteå!

Sidan kontrollerad: 2019-10-28 12:22:16