Påverka din kommun

Kommunstrateg

Anna-Lena Pogulis

Kommunledningskontoret

Tel: 0911-69 62 57


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Foto på ett tiotal postlådor
Foto på ett tiotal postlådor  Foto: Scandinav.se

Påverka din kommun

Var med och påverka utvecklingen i Piteå kommun. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Inbjudan till granskning: detaljplan för del av Stadsön 2:1, Noliaområdet

Hallen ska inrymma en fullstor fotbollsplan.

Planområdet är beläget på Noliaområdet, i närheten av Piteå centrum och i direkt anslutning till friidrottshallen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra placering av en fullstor fotbollsplan med tältlösning i form av en så kallad övertryckshall.

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för Svensbyn 1:30 (Lindbäcksstadion)

Detaljplanen avser servicefunktioner på Lindbäcksstadion.

Planområdet är beläget vid Vallsberget som används idag som skidanläggning för både längd- och utförsåkning. Områdets användning har kompletterats med en skidtunnel som även används för biltestverksamhet.

Kvällsfika - tisdagar på Kaleido

Information- och dialogträffar där vi diskuterar olika ämnen

Välkommen till kvällsfika! Kom till Kaleido för information och samtal kring olika teman. Under hösten kommer vi att prata om mångfald, jämställdhet och ungas delaktighet.

Tyck till om mångfalden i Piteå

Ett Piteå för alla med ökad mångfald

Tycker du att Piteå tar tillvara på mångfalden hos de människor som bor i kommunen? Vi vill gärna veta vad du tycker. Svara på några frågor via länken nedan.

Kvällsfika – en serie information- och dialogmöten om drogförebyggande arbete

Välkommen till kvällsfika om drogförebyggande arbete!

Resultat av olika undersökningar visar på förändringar i alkohol- och drogvanor hos framförallt ungdomar. Nu anordnar vi ett antal cafékvällar för att informera dels om dessa resultat och dels om det drogförebyggande arbetet som sker via kommunen.  Vi ger också utrymme för dialog och tankar om hur vi gemensamt – kommunen, föreningsliv, näringsliv och medborgare kan arbeta drogförebyggande.

Dialog om nya boenden för ensamkommande flyktingbarn

Under hösten 2015 öppnade Piteå kommun flera nya boenden för ensamkommande flyktingbarn. Antalet boenden utökas fortlöpande efter behov. Inför öppnandet av ett nytt boende bjuds närboende och föreningar i aktuellt område in till dialogmöten.

Cityplanner - ett webbaserat kartverktyg för medborgardialog

Med Cityplanner kan du tycka till om framtidens Piteå - när du vill, var du vill.

Piteå kommun testar just nu ett webbaserat verktyg som ger dig möjligheter att tycka till om planerad utveckling. Under utställningstiden för Översiktsplan 2030 kan du lämna synpunkter och lägga in kommentarer direkt i kartan. Utställningen pågår mellan 3 juni och 15 augusti 2016.

Unga tycker

Unga tycker är öppen 10 september till 10 oktober

Vi vill veta vad du som ung i Piteå tycker är viktigt. Välkommen att svara på enkäten och berätta vad du tycker.

Student tycker

Student tycker

Vi vill veta vad du som student i Piteå tycker är viktigt. Välkommen att svara på enkäten och berätta vad du tycker.

En miljon till landsbygdsutveckling

Välkommen med dina idéer till hur landsbygden kan utvecklas.

Har du idéer om hur landsbygden eller just din by skulle kunna utvecklas?

Publicerad: 2013-10-09 12:40:42

Kontrollerad: 2013-10-09 12:40:45