Påverka din kommun

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Inbjudan till samråd: ändring av detaljplan för Lönnen 16 och del av Stadsön 2:1

Planområdet består av Stadshotellet i centrala Piteå.

Ändring av detaljplan för Lönnen 16 och del av Stadsön är under samråd. Planområdet ligger i centrala Piteå och består av Stadshotellet. Detaljplanen syftar till att säkerställa befintliga förhållanden genom att ändra del av mark som inte får bebyggas till mark med byggrätt. Samrådet pågår från 30 januari – 20 februari.

Inbjudan till granskning: förslag detaljplan för Rådhustorget, del av fastigheten Stadsön 2:1

Planområdet omfattar Rådhustorget och byggnader i direkt anslutning till torget.

Ett förslag till detaljplan för Rådhustorget, del av Stadsön 2:1 i Piteå, är under upprättande. Planens syfte är att säkerställa ytan som torg, möjliggöra gatuomläggning samt skydda kulturmiljön i de befintliga äldre byggnaderna i direkt anslutning till torget. Granskning pågår från 21 januari – 11 februari.

Sidan kontrollerad: 2018-06-05 12:37:22