KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Resultat och kvalitet

Vi blir fler pitebor
Vi blir fler pitebor

Resultat och kvalitet

Piteå kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska områden, mål och målindikatorer och för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service gör vi utvärderingar. Här hittar du resultat från dialoger och undersökningar och kan jämföra resultat. Dialogen med piteborna är viktigt för att verksamheten ska få ett gott resultat och ge en hög livskvalitet för alla boende i Piteå. Du vet väl att du kan vara med och påverka?

Återkoppling från dialog om skolan på Kvällsfika den 14 februari

Ingemar Jernelöf, gymnasiechef Britta Dahlén och kvalitetscontroller Martin Dvorsak informerade om skolans kunskapsuppdrag, aktuella resultat för Piteås elever och det systematiska kvalitetsarbetet. Du hittar en sammanfattning i presentationen Framtidens skola.

Stadsberget finalist i arkitekttävling

Stadsberget är finalist i arkitekttävling.

Stadsberget har gått till final i en stor arkitekttävling.

Öppettider i simhallarna bland de bästa i Sverige

Öppettiderna i Piteås simhallar är en av Sveriges bästa!

Öppettiderna i Piteås simhallar utöver 8-17 på vardagar tillhör de bästa i Sverige. I Piteå kan man en vanlig vecka bada 41 timmar på de tider då de flesta inte arbetar eller går i skolan.

Kommunens kvalitet i korthet

Nu kan du jämföra Piteå kommuns resultat i kvalitetsundersökningen Kommunens kvalitet i korthet med andra kommuner direkt i Piteå kommuns nya tjänst Resultat och jämförelser.

2017 - återvinningens år?

Bredviksbergets avfallsanläggning

Vi i Piteå är duktiga på återvinning, bättre än de flesta kommuner i Sverige rentav. Enligt Avfall Sveriges senaste undersökning (2014) samlades 59 procent av pitebornas hushållsavfall in till materialåtervinning, riksgenomsnittet är 39 procent.

Utbildningsförvaltningen är en av fem nominerade till Svenska Jämställdhetspriset

Hur skapar vi en jämställd utemiljö på skolgården? Det är frågor som flera skolor arbetat med under året.

Först var det 18 nominerade, sedan blev det tio och nu är Piteå kommuns utbildningsförvaltning en av fem nominerade bidrag till Svenska Jämställdhetspriset.

Piteås befolkning har ökat åtta månader i rad!

På väg mot målet - 43 000 Pitebor!

Vi blir fler och fler Pitebor och 2016 är ett unikt år. Varje månad från januari till augusti har befolkningen ökat i kommunen. Totalt har vi blivit 219 fler invånare i år. Det är den största ökningen för den period (2001 och framåt) som kommunen har månadsdata för.

Piteå bland de fem bästa skolkommunerna

Piteå kommun på femte plats av 290 kommune i den årliga rankningen "Bästa skolkommun 2016".

Piteå placerade sig i år på en femte plats av 290 kommuner när Lärarförbundet den 3 oktober presenterade sin årliga rankning "Bästa skolkommun".