Aktuellt mångfald

Samordning mångfald och MR-kommun

E-post 

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuellt mångfald

Här presenterar vi nyheter och aktualiteter från Piteå kommun som bidrar i arbetet för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Mångfaldsarbetet ingår som en naturlig del i arbetet mot de globala målen - Agenda 2030.

Kultur och fritidsnämnden ger bidrag till podcast om HBTQI-frågor och psykisk ohälsa

Piteå är en MR-kommun där mänskliga rättigheter (MR) utgör utgångspunkten i arbetet för ökad mångfald och skapa ett Piteå för alla.

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att ge ett bidrag till STOFF kulturförenings initiativ Lust for Life. En podcast med HBTQI och psykisk hälsa som huvudfokus. Nämnden beslutade även att tilldela föreningen resterande halvårsbidrag för STOFF/ION:s ungdomsteaterverksamhet.

Låna årskort till PIF:s hemmamatcher på Stadsbiblioteket

Pitebor får möjlighet att låna årskort till PIF:s hemmamatcher i fotboll.

Tack vare ett samarbete mellan Piteå stadsbibliotek och Piteå IF fotboll kommer pitebor att kunna se Piteå IF:s hemmamatcher helt kostnadsfritt. Ett initiativ som ger fler möjlighet att se fotboll i högsta klass.

Vårträff med måleri, parad och rullstolsslalom

Jens Pettersson, konstpedagog vid Konsthallen och Kaleido, höll i måleriet där alla som ville fick spraymåla en pusselbit till en gemensam skultpur.

I fredags arrangerade socialtjänstens avdelning stöd till funktionsnedsatta en vårträff utanför Kaleido. Träffen innehöll aktiviteter för brukare, deras personliga assistenter och deltagare från dagverksamheter med personal. De som ville deltog i en parad genom stan med musik och ballonger innan det blev dags för rullstolsslalom, kast med ärtpåse och måleri.

Piteå stadsbibliotek inviger Turkos hylla

Desirée Stensdotter, biblioteksadministratör visar den Turkosa hyllan.

I samband med Teckenspråkets dag den 14 maj invigdes idag en turkos hylla på Piteå Stadsbibliotek. Initiativtagaren Desirée Stensdotter som är biblioteksassistent invigde hyllan tillsammans med Teckenträffen i Piteå, som är en dagverksamhet för teckenspråkiga.

Två nya Funkis-hyllor för ökad tillgänglighet på Piteå Stadsbibliotek

Funkishyllan för barn har bland annat böcker med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

Piteå stadsbibliotek har två nya hyllor, Funkishylla vuxen och Funkishylla barn, för att främja delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar. Biblioteksadministratör Desiree Stensdotter har lett initiativet och utformat de nya hyllorna för att passa behoven hos personer med olika funktionsnedsättningar.

Samordning och utbildning i fokus i Piteå kommuns handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention

Samverkan mellan socialtjänst, psykiatri och andra aktörer är viktiga områden att fortsätta utveckla.

Piteå kommun beviljas 1,2 miljoner kronor för 2023 i stimulansmedel för psykisk hälsa enligt överenskommelsen mellan staten och SKR – Sveriges kommuner och regioner. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete för psykisk hälsa genom förebyggande insatser.

Eldfest välkomnar våren och symboliserar hopp och framtidstro

Piteås tidigare fristadsmusiker Justina är en av arrangörerna till Eldfesten.

Den 14 mars genomförs Eldfesten Norra på Kaleido i Piteå. Chaharshanbe Suri som eldfesten heter på persiska är en icke-religiös högtid som firats i flera tusen år. Med flammande eldar firas naturens förändring när vinter blir till vår och ljuset kommer tillbaka. Men protesterna och händelserna i Iran gör att firandet av Eldfesten 2023 blir speciell. Piteås kommunalråd Kata Nilsson inviger firandet.

Forskningsstudie om ungas fritidsvanor ett viktigt underlag i arbetet med ungdomsfrågor

Rapporten från forskningsstudien Ung 2.0 är klar och presenterades för Kultur- och fritidsnämnden vid dagens nämndsmöte. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att jobba vidare med det som kommit fram i studien och rapporten kommer även att utgöra ett viktigt underlag för det kommunövergripande arbetet med ungdomsfrågor.

Ung 2.0 - genomlysning av ungas fritidsutbud

Studien genomförs av forskare från LTU i samarbete med kultur, park och fritid.

Ung 2.0 är en pågående studie av fritidsaktiviteter bland högstadieungdomar i Piteå kommun som genomförs tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU). Syftet är att jämföra fritidsutbudet för olika grupper av ungdomar samt i förlängningen bättre anpassa det till målgruppens behov. Studien pågår under hela 2022 och kommer att slutredovisas i december 2022.

Projekt 101 – för ett näringsliv med mångfald

Anna Åström, projektledare för Projekt 101-integration

Just nu pågår ett projekt med syftet att öppna upp näringslivets olika nätverk för företag som drivs av utrikesfödda entreprenörer. Projektets kartläggning visar att det handlar om minst ett 50-tal företag som förtjänar en plats i gemenskapen och som tillför Piteå både mångfald och skatteintäkter.