Markbeläggning

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Markbeläggning

Whites koncept bygger på att en homogen torgyta av smågatsten som är inramad av en bård. De befintliga asfaltytorna har rsättas med smågatsten lika de befintliga på torget. De korsande gångstråken som är belagda med betongplattor har ersättas med sågade smågatsten. Deras släta yta ska säkerställa tillgängligheten för rullstolsburna. De befintliga betongplattorna intill fasaderna utgör bården och finnas kvar.

Nedan ser du Whites skiss på torgytan.

Whites skiss på området

Sidan kontrollerad: 2020-05-13 11:03:39