Omkringliggande fastigheter

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Omkringliggande fastigheter

I samband med ombyggnationen har också en upprustning genomförts i omkringliggande fastigheter.

Rådhuset har målas om. Här har det skett en mindre förändring: Arkitekturdetaljer såsom fönsterkarmar, pilastrar och gesims som var vitmålade har fått en grå kulör.

Den stora rampen till Stjärnan 13 (ABF) har rivits. Entrén har flyttats två fönsterrader längre in och få en ny ramp på egen kvartersmark. På det sättet har mer yta frigjorts på torget utan att tillgängligheten till fastigheten försämras.

I kvarteret Ulven har Ulven 6 (f.d. Sossestugan) renoverats och blivit en kvarterskrog. Fasaden till Ulven 5 har renoverats och den befintliga restaurangen har fått en optimerad planlösning.