Lämna synpunkt - LIS-plan

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Lämna synpunkt - LIS-plan

Var med och tyck till om pågående planarbete kring landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). I förslaget till LIS-plan pekas områden ut som anses lämpliga för nya bostäder och näringsverksamhet i attraktiva lägen. Din synpunkt är viktig för utveckling av framtida Piteå. För att dina synpunkter ska bli ett formellt samrådsyttrande ska vi ha mottagit den skriftligen inom utsatt samråds-/granskningstid. För sent inkomna synpunkter betraktas som allmän synpunkt och tas inte i samrådsredogörelsen.

 
 
 

Sidan kontrollerad: 2020-02-26 11:27:51