Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Norrfjärden

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Norrfjärden
Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Norrfjärden  Foto: Piteå kommun

Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Norrfjärden

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norrfjärden. Planen ska vara ett komplement till Översiktsplan 2030 och ska i stora drag illustrera hur vi vill att vårt framtida Norrfjärden ska se ut. Översiktsplaneringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i Norrfjärden för att främja en hållbar utveckling.

Sidan kontrollerad: 2024-04-15 07:19:12