Fördjupad översiktsplan stadsdelscentra Bergsviken

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
FÖP Bergsviken. Illustration: Oh my
FÖP Bergsviken. Illustration: Oh my

Fördjupad översiktsplan stadsdelscentra Bergsviken

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bergsviken. Bergsviken (samt Öjebyn och Munksund) pekas ut som ett stadsdelscentra i kommunens översiktsplan ÖP 2030. Stadsdelscentra ska utvecklas vilket ska säkra stadsdelens attraktivitet på sikt. Med en fördjupad översiktsplan kan kommunen mer i detalj utreda ett mer geografiskt avgränsat område än vad man gör i den stora översiktsplanen.

Sidan kontrollerad: 2024-02-06 08:43:03