Därför arbetar vi med hållbart resande i Piteå

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Därför arbetar vi med hållbart resande i Piteå

Vår målsättning är att andelen lokala resor med kollektivtrafik, cykel och till fots ska öka kraftigt. Det ska vara möjligt att klara sitt vardagsliv och ha en bra tillgänglighet till viktiga målpunkter genom att gå, cykla och åka kollektivt.

För att välja mer hållbara alternativ i resandet krävs praktiska förutsättningar som ett gent och funktionellt gång- och cykelvägnät samt ett tillgängligt och väl utbyggt busslinjenät. Det krävs också en förändring i resebeteende. I det arbetet genomför kommunen informationsinsatser, kampanjer, utmaningar och liknande. #viresergrönt är ett exempel på en sådan insats.

Att arbeta för hållbara transporter är en del i kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, förbättrad luftkvalité och ökat utrymme i staden för grönytor, cyklister, fotgängare och kollektivtrafik.

Sidan kontrollerad: 2021-12-21 09:40:57