Handläggningsavgifter

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Handläggningsavgifter

Typ av avlopp

Typ av ärende

Avgift

Trekammarbrunn med infiltration eller markbädd, Minireningsverk. 

Sluten tank + bad-, disk och tvättvatten (BDT) rening

Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till

7020 kr 

Trekammarbrunn med infiltration eller markbädd, Minireningsverk. 

Sluten tank + BDT rening

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning

2340 kr

Förbränningstoalett, torrdass mm

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa

1170 kr

Sluten tank

Ansökan om tillstånd till inrättande av en sluten tank som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till

2340 kr

Gemensam avloppsanläggning för flera hushåll

Ansökan om tillstånd till inrättande av en fast avloppsanordning för fler än 2 hushåll

1170 kr per timme det har tagit att handlägga ärendet.

BDT-rening, tex. Tvåkammarbrunn med infiltration eller markbädd, BDT-filter

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett

7020 kr

BDT-rening, tex. Tvåkammarbrunn med infiltration eller markbädd, BDT-filter

Anmälan om ändring av en avloppsanordning

7020 kr

Sidan kontrollerad: 2023-03-02 09:24:09