Köpa eller sälja en fastighet med enskilt vatten och avlopp

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Köpa eller sälja en fastighet med enskilt vatten och avlopp

Innan du köper ett hus med eget vatten och avlopp är det viktigt att du tar reda på så mycket information som möjligt om anläggningarna på fastigheten. För en avloppsanläggning med påkopplad vattentoalett är det dessutom viktigt att veta att det finns ett tillståndsbeslut samt hur många personer anläggningen är dimensionerad för.

Finns inget tillstånd är avloppet olagligt. Fastighetsägaren har det primära ansvaret att spara tillstånd, men ibland har det kommit bort. Miljö- och tillsynsnämnden har uppgifter ärendesystemet från 1986 och framåt. Gamla tillstånd kan finnas i kommunens centralarkiv.

När det är fråga om dricksvatten från egen brunn är det viktigt att veta att vattenkvaliteten är bra och att brunnen kan leverera den mängd vatten du önskar. För mer information se avloppsguiden.se

Frågor att ställa om avloppsanläggningen

  • Vad är det för typ av anläggning, hur gammal är den och finns det tillstånd? Finns det dokumentation eller ritningar över anläggningen?
  • Var på fastigheten ligger anläggningen och hur är den placerad i förhållande till dricksvattenbrunnen?
  • Behöver anläggningen renoveras eller förbättras och finns det föreläggande från Miljö- och tillsynsnämnden (krav på åtgärd)?
  • Kommer avloppsanläggningen att klara den kommande belastningen?
  • Finns det en skötselinstruktion? (Säljaren bör visa hur anläggningen sköts.)
  • Finns det serviceavtal? Vissa teknikleverantörer erbjuder service av anläggningen.

Du kan själv kontrollera avloppets funktion med checklistan i “Är ditt avlopp rött, gult eller grönt”. Eller kontakta ett företag som anlägger nya avlopp för att hjälpa dig besiktiga avloppsanläggningen.

Frågor att ställa om dricksvattnet

  • Vad är det för typ av anläggning, hur gammal är den och vad har den för kapacitet?
  • Har vattnet analyserats och hur länge sen var det? Rekommendationen är att vatten ska analyseras minst vart tredje år.
  • Vilka parametrar ingick i så fall i analysen och vad visade resultatet?
  • Finns det någon teknik för vattenrening installerad och hur ska den skötas? Finns det kostnader för detta?

Sidan kontrollerad: 2023-03-02 10:37:58