Korta råd om skötseln av olika typer av anläggningar

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Korta råd om skötseln av olika typer av anläggningar

Sluten tank

Har du en sluten tank som en vattentoalett är ansluten till ska du kontrollera att tanken och tilloppsledningarna är täta. Du bör även installera ett överfyllnadslarm om du inte redan har ett. Larmet ska kontrolleras regelbundet.

Ett larm för driftstopp kan vara en bra försiktighetsåtgärd.

Slamavskiljare

Har du en avloppsanläggning med slamavskiljare ska den tömmas regelbundet. Många av slamavskiljarna behöver återfyllas för att fungera. Gör i så fall det från sista kammaren för att undvika att slam spolas ut i det efterföljande reningssteget.

Minireningsverk

Har du ett minireningsverk rekommenderar vi att du tecknar ett serviceavtal med ett företag som utbildats på just ditt reningsverk. Du kan också sköta verket på egen hand, i så fall behöver du ha en skriftlig egenkontroll som du ska hålla uppdaterad regelbundet. I denna ska du anteckna de olika skötselåtgärder som görs, resultat från provtagningar mm.

Om du misstänker att din avloppsanläggning inte fungerar tillfredställande kan du kontrollera det med hjälp av checklistan ”är ditt avlopp rött, gult eller grönt?”

Mer information finns på avloppsguiden.se

Sidan kontrollerad: 2023-03-02 09:34:04