Det händer efter tillsynsbesöket

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det händer efter tillsynsbesöket

Efter vår kontroll får du en inspektionsrapport från besöket, där våra miljöinspektörer summerat sin kontroll av din anläggning. Om du har ytterligare synpunkter eller vill tillföra något till ditt ärende, kontakta miljö- och hälsoskydd.

Miljöinspektörerna granskar samtliga uppgifter i ärendet innan ett beslut fattas om din anläggning behöver åtgärdas eller inte. Saknas viktig information kan du bli ålagd att göra undersökningar. Det är då viktigt att du försöker svara på våra frågor så bra som möjligt.

Du kommer att få ett skriftlig meddelande när beslut är fattat. Om vi bedömer att ditt avlopp fungerar bra behöver du inte göra någonting.

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi att ställa krav på förbättrande åtgärder eller besluta om förbud, beroende på vilken typ av brist det rör sig om. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid – vanligtvis två år.

Om du inte håller med om vår bedömning har du alltid rätt att överklaga. Hur du överklagar kommer att framgå i beslutet. Det kostar ingenting att överklaga ett beslut.

Sidan kontrollerad: 2023-03-02 10:21:27