Fastighetsägarens och kommunens ansvar

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Fastighetsägarens och kommunens ansvar

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att ditt avlopp uppfyller lagens krav. Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen. Det innebär att du är ansvarig för att söka tillstånd (alternativt anmäla) innan du bygger din anläggning och för att anläggningen sedan byggs enligt beslutet. Du ska också sköta och underhålla din anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar. Mer information om vilket ansvar fastighetsägaren har finns att läsa på avloppsguiden.se

Kommunens ansvar

Miljö- och tillsynsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Piteå kommun. Miljöinspektörerna på avdelningen miljö- och hälsoskydd ansvarar för handläggningen av avloppsärenden. Det är till dem du ska vända dig när du ska anlägga eller åtgärda din avloppsanordning. Miljöinspektörerna ska inte ge förslag på vilken anläggning du ska ha, deras uppgift är att granska din ansökan och ge råd och vägledning.

Sidan kontrollerad: 2023-03-02 10:23:09