Information inför tillsyn

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Information inför tillsyn

Innan vi kontrollerar en avloppsanläggning på en fastighet får fastighetsägaren information om vår kontroll via ett brev. I brevet finns också en enkät: “Avloppsdeklaration”. Enkäten ska besvaras senast 21 april det året du får din enkät. Ditt enkätsvar kommer att användas som stöd för kontrollen. Det är därför viktigt att du fyller i enkäten så noga du kan. Under maj till september kommer kommunens miljöinspektörer att genomföra tillsynsbesök för att avgöra om avloppsanläggningen fungerar korrekt. Några dagar innan besöket får du ett meddelande via e-post om när tillsynen är planerad för din fastighet. Du får gärna vara med om du har möjlighet. Har du inte angett någon e-postadress ringer vi dig

Om du har en markbaserad rening kan du själv testa ditt avlopp med checklistan ”är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”. Har du ett minireningsverk ska du i stället följa tillverkarens skötselanvisningar. Kommer du fram till att avloppet är gult eller rött behöver det åtgärdas.

Om du redan vet att ditt avlopp är dåligt behöver du inte svara på enkäten, men meddela att du avser att söka ett nytt tillstånd. 

Vi påbörjar vår tillsyn 15 maj. Har en komplett tillståndsansökan kommit in före det, utförs ingen tillsyn. Har du inte lämnat in en ansökan innan det datumet kommer vi att genomföra tillsynsbesöket och ta ut en avgift för det.

Sidan kontrollerad: 2023-04-26 09:03:13