Tillsynsavgift

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Tillsynsavgift

Kommunen tar ut en avgift för tillsynsarbetet eftersom tillsynen till allra största del inte är en skattefinansierad verksamhet. Det är fullmäktige som beslutat om taxan för tillsyn enligt miljöbalken.

För handläggningstid tas en timavgift ut. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme. Exempel på vad som ingår i timavgiften vid en avloppsinventering är:

  • Projektering och planering av tillsynen
  • Administration och registerhållning
  • Förberedelse inför besök
  • Platsbesök och efterföljande inspektionsrapport
  • Eventuella kompletteringar
  • Kontakt med experter, sakkunniga, samt andra regionala och centrala myndigheter
  • Författande av beslut med tillhörande bedömning
  • Eventuella återbesök

Avgiften kan variera från fall till fall, beroende på vilken handläggningstid som krävs i ditt ärende. Uppskattad tidsåtgång per fastighet är cirka fyra till fem timmar, vilket innebär ca 5000 kr. Du kan alltid kontakta oss för att ställa frågor, det kommer inte påverka din avgift för tillsynen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Sidan kontrollerad: 2023-03-02 10:24:09