Kommunfullmäktige

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Piteå består av 51 personer.
Piteborna väljer politiker vart fjärde år.

Kommunfullmäktige kallas ibland kommunens riksdag.
Kommunfullmäktige beslutar i viktiga frågor.
En viktig fråga är hur mycket pengar
kommunen ska satsa på olika saker,
till exempel på skolor eller på gator och vägar.
 
Kommunfullmäktige beslutar också
hur hög kommunalskatten skall vara.
Kommunfullmäktige beslutar vilka personer
som ska sitta i kommunstyrelsen och i nämnderna.
 
Kommunfullmäktige sammanträder
fyra gånger under våren och fyra gånger under hösten.

Allmänheten får komma och lyssna
på kommunfullmäktiges sammanträden.
 
Innan kommunfullmäktige beslutar i en fråga
ska frågan först ha diskuterats
i kommunstyrelsen eller i en nämnd.

Sidan kontrollerad: 2014-01-22 10:20:46