Offentlighetsprincipen

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Offentlighetsprincipen

Det är viktigt att alla får läsa
det som finns hos kommunen.
 
Det betyder att alla får veta mycket
om vad som händer och vad kommunen beslutar.
 
Alla får också se hur politikerna
och tjänstemännen sköter sitt arbete.

Offentlig handling

Ett papper som det står skrivet något på kallas handling.
En e-post, en bandinspelning eller en videofilm
kan också vara en handling.
Handlingar som finns hos kommunen kallas allmänna handlingar.

Det här får du läsa

Alla som vill får läsa nästan alla allmänna handlingar.
Det betyder till exempel att om du skriver ett brev
till kommunen så kan alla andra gå in till kommunen
och få läsa brevet.
Det brukar kallas offentlighetsprincipen.
Det är nästan bara i Sverige som man får göra det.
 
Journalister från tidningar, radio och TV
kan också komma och läsa om vad kommunen gör.
Sedan kan du läsa i tidningar och se på TV
och lyssna på radion
om det som händer i kommunen.

Det här får du inte läsa

Det finns vissa saker som du inte får läsa.
Till exempel om det står någonting om en
persons sjukdomar eller om en människas ekonomi.
Om alla skulle få läsa det kanske det skulle skada den personen.

Du får inte ta med dig handlingarna hem

Du kan läsa handlingarna och sedan lämna tillbaka dem.
Du kan också skriva av handlingarna
eller be att få kopior och ta med dig.
Om du vill skickar kommunen gärna
handlingar hem till dig med e-post.

Du behöver inte tala om vem du är

Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.
Ingen har rätt att fråga dig om detta.
 
Om du inte får läsa en handling hos kommunen
har du rätt att överklaga om du tycker att du borde få läsa handlingen.
Då ber du att få ett skriftligt beslut
på att kommunen inte låtit dig läsa handlingen.
Sedan skriver du till Kammarrätten och överklagar beslutet.

Sidan kontrollerad: 2014-01-22 09:30:37