Nämnder

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Nämnder

För varje verksamhetsområde i kommunen finns en nämnd.
Varje nämnd beslutar om sin verksamhet.
De ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.
Antalet ledamöter i nämnderna varierar mellan 5 och 13.
 
Varje nämnd har en förvaltning med anställda.
De anställda förbereder ärenden
och genomför de beslut som politikerna i nämnden har fattat.
De anställda driver också all den verksamhet
som nämnden har ansvaret för. 

Sidan kontrollerad: 2014-01-22 09:31:18