Överförmyndarnämnd i samverkan

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Överförmyndarnämnd i samverkan

Överförmyndarnämnd i samverkan

En del behöver hjälp av samhället för att bevaka sin rätt.
En del behöver hjälp med att ta hand om sina pengar.
En del behöver hjälp att ta hand om det man äger.
 
Det kan vara barn och gamla.
Det kan vara sjuka eller de som har ett funktionshinder.
Då kan man få hjälp av en god man eller en förvaltare.
 
Överförmyndarnämnden ska se till att de som är
förmyndare, gode män och förvaltare
sköter sina uppdrag på ett bra sätt.
 
Överförmyndarnämnden kan hjälpa den som
behöver en sån här hjälp.
Då ansöker man hos Tingsrätten.
 
Piteå och Älvsbyns kommuner har gemensam överförmyndarnämnd.
Verksamheten finns i Piteå.
Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter från Piteå och
tre ledamöter från Älvsbyn samt två ersättare.
  
Bor du i Piteå eller Älvsbyns kommun och vill veta mer
Ring vardagar kl 10–12 till
0911-69 60 00
eller skicka e-post till

Behöver du träffa ordföranden i överförmyndarnämnden?
Då kan du boka tid hos oss genom
att skicka e-post eller ringa.

 

Ordförande

Överförmyndarnämndens ordförande
Maria Holmquist Ek

E-post till överförmyndarnämnden: ofn@pitea.se

Sidan kontrollerad: 2019-01-29 08:51:28