Stöd i eget boende

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Stöd i eget boende

Hemtjänst

Om du har en funktionsnedsättning
kan du behöva stöd i ditt hem
för att städa, tvätta, handla mat
eller för att sköta din hygien.
Då kan du ansöka om hemtjänst.

Personlig assistent

Om du har en väldigt svår funktionsnedsättning
som gör att du behöver hjälp med att
äta, tvätta dig, klä dig
och att tala med andra.
Då kan du ansöka om personlig assistans.

Ledsagare

Om du inte kan gå ut själv,
till exempel för att göra en aktivitet.
Då kan du ansöka om en ledsagare
som kan följa dig.

Kontaktperson

Om du är ensam och saknar vänner
behöver du kanske hjälp med
att komma ut och träffa andra människor.
Då kan du ansöka om en kontaktperson.

Avlösarservice

Familjen kan behöva vara ledig ibland.
Då kan du ansöka om avlösarservice.
Det är en person som kommer hem
och tar hand om den som behöver hjälp.

Korttidsvistelse

Familjen kan behöva vara ledig ibland
Då kan personen med funktionsnedsättning
ansöka om att vara på ett korttidshem eller på läger.
Det går också att få vara i en familj.

Korttidstillsyn

är ett fritids för ungdomar
mellan 13 och 21 år där
du kan vara före eller efter skoltid.

Boendestöd

Du kan ansöka om boendestöd ifall
du har en psykisk funktionsnedsättning, autism
eller utvecklingsstörning och du behöver stöd i vardagen men
inte kan ta emot hemtjänst.

Det stöd du får ska ge dig hjälp att klara dig mer självständigt.
Det stöd du får bestäms tillsammans med dig.

Anhörigvård

Om du behöver omvårdnad och
du inte kan ta emot hjälp av hemtjänsten kan
du ansöka om att en anhörig kan hjälpa dig, om ni bor i samma hus.
Du betalar en avgift och din anhörige får betalt av
kommunen för att ge dig hjälp.

Trygghetslarm

Du som har en svår funktionsnedsättning
och ramlar ofta och är otrygg
kan ansöka om ett trygghetslarm
att använda vid akuta situationer.
Larmet går till personal
som kommer och hjälper dig.

Blankett

Blanketten är inte på lättläst

Sidan kontrollerad: 2014-01-21 16:16:55