Bygga och ändra

Telefontid/Tidsbokning

Måndag – Fredag 10.00 – 11.45

Allmänna bygglovsfrågor (bygglov, anmälan, tidsbokning)
Telefon  0911-69 60 50

Handläggare
Har du redan ett bygglovsärende kan du kontakta din handläggare:

Agneta Sahlström - 0911-69 73 25

Jörgen Näslund - 0911-69 61 01

Henrik Fahlman – 0911-69 66 31

Christer Larsson - 0911-69 73 24

Emma Karlsson - 0911-69 64 27

Lina Boholm - 0911-69 62 15

Webbformulär Fråga en bygglovshandläggare

Du kan också ställa en fråga och/eller boka tid för besök via webbformulär. Ange din fastighetsbeteckning/adress, ditt ärende och din e-post/ditt telefonnummer och/eller önskemål om tid för träff.

E-post  

Besöksadress Stadsporten, Västergatan 10


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Du ansöker om bygglov hos samhällsbyggnadsnämnden i kommunen.
Du ansöker om bygglov hos samhällsbyggnadsnämnden i kommunen.  Foto: Scandinav

Bygga och ändra

Du behöver oftast bygglov
om du vill bygga ett nytt hus,
bygga till ditt hus
eller göra vissa ändringar på huset.
 
Det är samhällsbyggnadsnämnden i din kommun
som bestämmer om
du behöver bygglov för det du ska bygga.
 
Om du är osäker på
om du behöver bygglov,
ska du kontakta samhällsbyggnadsnämnden.
Ibland måste du göra en anmälan
även om du inte behöver bygglov.
 
Länk till alla blanketter för lov
hittar du
långt ner på den här sidan.

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd för att få bygga
eller ändra om.
För att få bygglov
måste bygget klara de krav lagen ställer.
Bygglov söker du hos samhällsbyggnadsnämnden. 

Bygga utan bygglov

Attefalls hus - Du som har ett enbostadshus
eller tvåbostadshus får
bygga ett så kallat attefallshus
på som störst 25 kvadratmeter.

Du behöver inget bygglov
men du måste göra en anmälan till samhällsbyggnad
och få ett startbesked
innan du får börja bygga.
 
Friggebod –  Du får bygga max två bodar.
Tillsammans får de högst vara 15 kvadratmeter.
Taknocken får inte vara högre än 3 meter.
  
Uteplats –  Du får bygga uteplats med mur eller plank runt om.
Höjden får vara max 180 centimeter.
Uteplatsen får max sträcka sig 3 meter från huset.
  
Skärmtak –  Du får bygga skärmtak över uteplats,
balkong eller entré.
Takytan får vara högst 15 kvadratmeter.
 
Staket -  Du får bygga staket runt tomten som är högst 1 meter högt.
Du måste kunna måla det från din egen tomt.
 
Övrigt –  Du får bygga om invändigt om du inte ändrar
bärande väggar och eldstäder.
Du får inte bygga närmare än 4,5 meter från din tomtgräns.

Marklov

Om du höjer eller jämnar ut tomtmark 
behöver du ibland ett marklov.

Rivningslov

Du måste ha lov att riva byggnader. 

Sidan kontrollerad: 2017-05-31 12:18:46