Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Kontakt för frågor om vatten och avlopp, tomning av egen avloppsbrunn eller avloppstank
 
Pireva
Telefon 0911-931 00

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Vatten och avlopp

Pireva betyder Piteå Renhållning och Vatten AB.
Pireva ser till att vatten- och avloppsledningar fungerar.
 
De flesta piteborna får sitt
dricksvatten från Piteälven. 

Vattenverk

I Piteå finns 11 vattenverk.
Vattenverk ser till att vi får vatten i våra kranar.
Vattnet i Piteå kommun är mjukt.
Därför behöver vi bara använda lite diskmedel och tvättmedel.
De flesta hushåll har en vattenmätare.
Du betalar bara för det vatten du använder.
En liter vatten kostar mindre än 2 öre.

Reningsverk

I Piteå finns 16 reningsverk.
Reningsverk gör vattnet rent
innan reningsverket släpper ut vattnet ingen. 
Det som blir kvar när vattnet har renats kallas slam.
Av slammet gör man jord.
 
Vi använder jorden på gräsmattor och i rabatter.
Därför får du inte spola ner exempelvis blöjor
och mediciner i avloppen.
 

Sidan kontrollerad: 2014-01-21 14:10:45