Vad kan du göra som barn och ung - mål 10

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Vad kan du göra som barn och ung - mål 10

Sprid kunskap om Barnkonventionen

"Barnkonventionen" eller som dess riktiga namn är "FN:s konvention om barnets rättigheter" har funnits i 30 år. Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Syftet med konventionen är att synliggöra att varje barn, oavsett bakgrund, har egna rättigheter.

Barn har bland annat rätt att behandlas med respekt, att komma till tals och att skyddas mot våld och övergrepp. Det är viktigt att alla i samhället vet om och förstår konventionens innehåll för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Berätta om Barnkonventionen till dina kompisar, i klassen och hemma. Du kan till exempel fråga om du kan få hjälp att skriva ut affischer om Barnkonventionen och sätta upp i klassrummet, skolbiblioteket och hemma.

Ladda ner affisch på svenska

Affisch fler språk och annat material

Barnkonventionen i sin helhet 

Ordna en middagar med olika kulturteman

Fördomar mot olika grupper av människor bygger ofta på okunskap. Läs på om olika religioner och kulturer för att få en bättre kunskap om dem.

Anordna en kulturafton med ett gäng kompisar där ni äter mat, tittar på film och lyssnar på musik från en annan kultur. Eller engagera din familj med att tillsammans anordna middagar en gång i månaden med olika länder som tema.

Exempel tema Japan: Laga japansk mat tillsamman, spela japansk musik och måla den japanska flaggan. Någon i familjen kan leta fram fakta om Japan och berätta/läsa upp under middagen.

Agera välkomnande

Om någon kommer ny i klassen eller i din förening, se till att hen känner sig välkommen. Du kan till exempel prata med personen, visa runt i lokalerna och bjuda in hen att vara med dig och dina kompisar. 

Sidan kontrollerad: 2020-09-22 14:59:28