Vad kan du göra som vuxen

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Vad kan du göra som vuxen

Källa: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/

Öka engagemanget kring barnen som rättighetsbärare

Bidra till att öka kunskap och intresse kring barnets bästa och FN:s konvention om barnets rättigheter. Läs konventionstexterna och fundera över vad du kan göra för att verka för barnets bästa.

Kan du utveckla ditt eget förhållningssätt till barn och/eller kan du göra något på din arbetsplats som underlättar eller gör det bättre för barn och barnfamiljer. Arbetsplatsen kanske kan inrätta en lekhörna eller skaffa ett skötbord eller några barnböcker? Är arbetsplatsen positivt inställd till för uttag av föräldraledighet, oavsett om det är en mans- eller kvinnodominerad arbetsplats?

Läs eller lyssna på FN:s konvention om barnets rättigheter 

Rapportera oschyssta

Rapportera personer som du tycker beter sig oschysst på nätet. Går att göra i de olika sociala kanalerna.

Ordna aktiviteter för flyktingar eller migranter

Ordna olika aktiviteter tillsammans med flyktingar, migranter och piteborr, som ett sätt att stötta integrationen. Varför inte ett språkcafé för att hjälpa till med inlärningen av svenska språket? Eller bjud in nya pitebor till din förening. 

Lär dig mer

Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

Öka kunskapen om utsatta grupper

Finns det utsatta grupper eller människor som blir orättvist behandlade i din närhet? Öka kunskapen om dessa grupper och deras situation. Kontakta ansvariga för orättvisan och påtala detta. Skriv en insändare, ordna en demonstration eller gör en kampanj i sociala medier för att fler ska få veta vad som händer och för att förändra situationen! 

Få bättre koll på olika religioner och kulturer

Fördomar mot olika grupper av människor bygger ofta på okunskap. Läs på om olika religioner och kulturer för att få en bättre kunskap om dem. Anordna en kulturafton med ett gäng kompisar där ni äter mat, tittar på film och lyssnar på musik från en annan kultur. 

Höj rösten

Höj din röst mot alla typer av diskriminering du uppmärksammar i ditt land, din kommun, på din arbetsplats eller bland dina vänner. Alla ska ha samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och fysiska förmågor. 

Lär dig mer

Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda. Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda. 

Fika med någon som inte är som du

En dag i månaden kan du fika med någon som inte är som du och som kanske tillhör en annan etnicitet, religion, kultur eller åldersgrupp. 

Respektera andra

Lär dig att respektera människor som kanske gör saker på ett annat sätt än du. 

Sidan kontrollerad: 2020-09-11 10:02:59