Det här gör kommunen - mål 11

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 11

.

Arbetsprocesser visar vägen

Piteå kommun har tagit fram arbetsprocesser och verktyg för att enkelt kunna bedöma hur hållbart olika förslag eller alternativ är vid exempelvis exploateringar, ombyggnationer, markupplåtelse och översiktsplanearbete. Bedömningen görs utifrån mångfald, hälsa, delaktighet, trygghet, miljö, klimat & energi, konsumtion, ekonomisk långsiktighet, demografi, utbildning och sysselsättning samt utveckling och tillväxt. 

Så här jobbar vi med hållbarhet (klicka på verktyg på den länkade sidan)

Bostadsförsörjningsplan

Kommunen har också en bostadsförsörjningsplan som beslutats av kommunfullmäktige. Riktlinjerna i bostadsförsörjningsplanen möjliggör för att trygga en bostad för alla i Piteå

Piteå kommuns plan för bostadsförsörjning

Dialog med medborgarna

När något ska ändras eller när något nytt ska komma till har de som påverkas av förändringen möjlighet att göra sig hörda och påverka beslutet genom exempelvis samråd och medborgardialoger.

Barn och unga inbjuds till delaktighet för att kunna påverka beslut som berör dem. Exempelvis vid ny- och ombyggnation av skolor och skolgårdar, översiktsplanearbete, skolvägar samt friyteutveckling och gröna miljöer. Barn i närområdet till lekparker får tycka till om sin bostadsnära lekpark och sedan se resultatet.

Pågående projekt (2020) inom detta är Christinaprojektet, utveckling av Solander- och Björklundaskolans områden och medborgardialog för områdena kring Nördfjärden.

Exempel: Ta del av vad de unga tycker inom Christinaprojektet (se under Aktuellt).

Christinaprojektet - webbsida

Miljöbyggnad - ett sätt att mäta nybyggnation

Hösten 2021 kommer Strömnäsbackens förskola att stå klar. Förskolan blir en spjutspets där vi arbetat med giftfria material, barnens och personalens delaktighet och ett hållbart byggande utifrån indikatorerna för miljöbyggnad silver. Utöver detta får förskolan en egen energiproduktion och som första kommunala fastighet kommer klimatsmart fjärrkyla att användas under den varmaste tiden på året.

Kommunen har som ambition att all byggnation i kommunal regi ska sträva till att uppfylla miljöbyggnad silver.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 15:38:59