Det här gör kommunen - mål 13

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 13

Arbetet för minskade koldioxidutsläpp

Piteå kommun var en av de första kommunerna i Norrbotten som skrev på Borgmästaravtalet år 2009, ett avtal europeiska kommissionen tagit fram för att minska koldioxidutsläppen. Piteå kommun lovade att minska koldioxidutsläppen med mer än 20 procent till 2020 samt vara nettoexportör av förnybar el.

Redan år 2013 hade fossila koldioxidutsläpp minskat med 50 procent jämfört med 1998. År 2014 blev Piteå kommun nettoexportör av förnybar energi och har varit sen dess.

Avtalet förnyades år 2017 och siktar nu mot en minskning av växthusgaser med 40 procent fram till år 2030 samt arbetet med klimatanpassning.

Utsläppen av växthusgaser inom Piteå har minskat med mer än 50 % sedan år 1990. Idag kommer de största utsläppen inom Piteå från transporter, där personresor med bil står för en stor del. Vi har även stora koldioxidutsläpp från industrin, från arbetsmaskiner och jordbruk.

//bild - figur///

Klimatförändringarna har redan orsakat höjda havsnivåer, ändrad nederbörd och fler extrema väderfenomen på jorden. För att på sikt undvika de mest katastrofala klimateffekterna för planeten, så måste vi minska utsläppen av växthusgaser snabbt och mycket.

FN:s klimatpanel IPCC, har konstaterat att det betyder att vi måste halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Först då kan uppvärmningen av jorden dämpas till en medeltemperatur under två grader. Sverige har antagit utmaningen och skrivit under Parisavtalet.

Några åtgärder som kommunen arbetar med eller har gjort: 

  • Projektsamarbete med Vietnam (An Giang provinsen) sedan år 2011 i syfte att minska deras växthusgasutsläpp genom att omvandla risavfall till energi. 
  • Hastighetsöversyn av de kommunala vägarna. Läs mer här
  • Samtliga av kommunens skolor har erhållit utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling". Läs mer här 
  • Grön rutt – optimering med soptunnor och brevlådor på samma sida och nya snöröjningsrutiner. Läs mer här
  • EnergiSpar-projekt med syfte att mins aenergianvöndningen i kommunens lokaler samt utbyte till LED-armaturer
  • PiteEnergi har infört en cykelpool med el-cyklar och vanliga cyklar. De har dessutom två cyklande tekniker, som använder dessa till bland annat besiktning av gatljus och kundbesök i centrala Piteå.
  • Skyfallsmodellering av tätbebyggda delar inom kommunen för analys av eventuella problemområden vid kraftiga regnskurar
  • Åtgärder i dagvattensystemet för att minska risken för översvämning, till exempel planerat fördröjningsmagasin Bergsviksvägen och ombyggnation Västergatan

Barn och unga

I och med förändrat klimat behöver bland annat skolmiljöer ses över vad gäller exempelvis skuggning och svalka inom förskolor och skolor. I kommunens handlingsplan för klimat, miljö och energi står att "Beakta kylning i kommunala fastigheter med hjälp av fjärrvärmedriven kyla". Läs mer i Barn och utbildningsnämndens protokoll

Sidan kontrollerad: 2020-09-11 10:38:13