Det här gör kommunen - mål 14

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 14

En unika skärgård

I Piteå finns 212 sjöar, vattendrag och kustvatten. 57 procent av dem är klassad som hög eller god ekologisk status.

Bottenvikens skärgård tillhör de mest unika naturmiljöer som Sverige har med sitt bräckvattenhav och landhöjningen. Landhöjningen pågår än i dag och resulterar i rev, grunda havsvikar samt gör att skär och små kobbar stiger upp ur havet och blir till öar. Den omväxlande blandningen av vatten och land ger mycket goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Skyddad natur

För att bevara det känsliga ekosystemet som finns i exempelvis Bottenviken omfattas det av olika sorters skyddsformer. Strandskydd är inte bara till för att allmänheten ska ha fri tillgång till stränder , det ska också bidra till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Skyddet omfattar land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid havet, sjöar och vattendrag i hela kommunen.

Ett annat skyddsformat är Natura 2000, vilket syftar till att skydda områden som innehar naturtyper och arter som är av gemensamt intresse för EU-länderna. Piteå älv och Åby älv med biflöden samt stora områden av Piteå kommuns skärgård är så kallade Natura 2000-områden.

Vattenråd

Samverkan mellan olika aktörer som har ett "vattenintresse" är nödvändigt för insatser och åtgärder av vatten ska vara möjligt. För att få så många berörda som möjligt delaktiga i arbetet har vattenråd inrättats. Piteå kommun berörs av fyra vattenråd.

De flesta åtgärderna ansvarar Länsstyrelsen för, i första hand provtagning och verifiering av att statusen är rätt. Kommunerna ansvarar bland annat för att skyddsområden för vattentäkter fastställs, vilket innefattar: 

  • Framtagande av riktlinjer för dagvatten
  • Utbyggnadsplan för vatten och avlopp
  • Inventering av enskilda avlopp
  • LOVA-bidrag 2020-2023 för att undersöka tillståndet i vår recipient längs kusten

Sidan kontrollerad: 2020-09-11 10:41:07