Det här gör kommunen - mål 15

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 15

.

Naturvård - för växterna, djuren och människan

Inom kommunen arbetar naturvårdare för att bevara det rika djur- och växtlivet som finns i Piteå. De arbetar även för att ökad livskvalitet samt för att skapa förutsättningar för ett rikt friluftsliv och en god folkhälsa.

För att göra kommunens naturområden tillgängliga för pitebor och besökare har vi sparat det bästa av naturen i speciella naturskyddade områden. Dessa områden kallas för naturreservat där även stora delar av den kommunägda marken ingår.

Naturreservat

För att långsiktigt skydda värdefull natur och värna om den biologiska mångfalden finns olika sorters skyddsformer. En av de formerna är naturreservat. I Piteå finns det i dagsläget 28 naturreservat, vilket utgör ca 0,5 procent av kommunens yta. I reservaten finns ofta eldplatser med ved, vindskydd, markerade stigar och informationstavlor som underlättar för dig som besökare att vara i reservaten och hitta till olika sevärdheter.

Kanske har du tur och får se något av de många ovanliga och skyddsvärda djur- och fågelarter som finns i kommunen till exempel lo, utter och kungsörn.

Naturreservat i Piteå
Skyddad miljö

Fler insatser för biologisk mångfald

  • Kommunen arbeta med att återställa delar av älvarna som en gång i tiden rensades på sten för att underlätta flottning av virke.
  • I syfte att bidra till den biologiska mångfalden och stötta pollinerande insekter har det kommunala bolaget Piteå Näringsfastigheter (PNF) införskaffat sig en bikupa inom företagsbyn på Furunäset
  • Kommunee ser över möjligheterna att slå våra ängsytor senare för att gynna pollinatörerna.
  • Med 2020 års sommarblomster-tema ”En bisak” försöker vi sprida kunskap om vad vi var och en kan göra för våra pollinerare. Det finns små skyltar i en del krukor samt en större utställning på torget i Öjebyni syfte att sprida budskapet.
  • Kommunen lämnar i möjligaste mån kvar det röjda materialet i skogen och klipper sönder stora mängder löv i stället för att kratta ihop det. Det görs för att spara på transporterna och återföra näringen till marken.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 16:11:37