Det här gör kommunen - mål 2

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 2

.

Översiktsplanering

Översiktsplan 2030 beskriver önskvärd utveckling inom hela kommunen och de fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra sätter fokus på delar av kommunen. Planerna har som utgångspunkt att det ska finnas en levande och modern landsbygd, som säkerställer jordbruksmarken i kommunen. Jordbruksmark är viktig för livsmedelsförsörjningen.

Läs mer på Översiktsplan 2030 och fördjupade översiktsplaner - webbsida

Måltider i skola och omsorg

Kommunen arbetar för att halvera matsvinnet i samband med servering av måltider. Provmätningar av både tallrikssvinn och slutberedningssvinn genomförs för att kunna planera lämpliga åtgärder utifrån det. Andra viktiga åtgärder som kommunen gör för att verka för en miljövänligare matsedel är:

  • Föreläsningar för att inspirera måltidspersonal kring matsvinn
  • Basmeny 2020 som bygger på olika aspekter av hållbarhet (lokalproducerat, hållbara bestånd)
  • Måltidspersonal erbjuds studiebesök på Agropark i Öjebyn för inspiration rörande gröna växter
  • Måltidsservice har både ambition och vilja att öka andelen ekologiska och lokalproducerade livsmedel i måltidssammansättningarna
  • Dagligen erbjuds minst ett växtbaserat lunchalternativ

Hantering av livsmedel

Kommunen utför årligen kontroller för att se till att maten du får i dig är av god kvalitet och får dig att må gott. Förutsättning för att lyckats med det är förebyggande arbete, därför har tydliga riktlinjer för livsmedelshantering tagits fram.

Regionalt kompetenscentrum - Gröna näringar

Piteå kommun och Region Norrbotten satsar tillsammans på att utveckla ett regionalt kompetenscentrum för de gröna näringarna vid Grans naturbruksgymnasium. Projektet startade år 2018 och pågår i fem år. Resurserna i projektet ska användas till näringslivsutveckling inom den gröna sektorn. Det görs bland annat genom att stärka befintliga gymnasieutbildningar, skapa nya utbildningar; etablera forskning, spetskompetens och högre utbildning samt marknadsföra de gröna näringar regionalt och nationellt. Kompetenscentret kommer att skapa nya arbetstillfällen, stärka de lokalproducerade produkterna och lantbrukarna.

Läs mer på Gröna näringar - webbsida

Jordbruksmark

En inventering av brukningsvärd åkermark genomfördes våren 2019. Syftet med inventeringen är att identifiera brukningsvärd jordbruksmark, som har brukats de senaste 20 åren. Rapporten blir ett viktigt faktaunderlag till hur Piteå kommun ska ta hänsyn till jordbruksmarken i planprocesser. All brukningsvärd åkermark är även en viktig resurs i livsmedelsproduktionen.

Cirkulära flöden

Kommunen uppmuntrar medborgarna att kompostera sitt trädgårdsavfall hemma och använda den näringsrika komposten i trädgården. Tanken är att resorna med bil till Bredviksberget ska minska (liksom tjuvdumpningen i mark och skog).

Fällda träd återanvänds även genom att själva kapa plank och stockar som sedan används till att bygga exempelvis grillplatser.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 10:37:18