Det här gör kommunen - mål 5

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 5

.

Jämställd service

Piteå kommun arbetar för att uppnå ett jämställt samhälle och erbjuda en jämställd service till alla medborgare. Jämställdhet är en del av utbildning för nya chefer. Alla personalpolitiska dokument jämställdhetsintegreras. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen.

Läs mer om kommunens arbetet med jämställdhet 

Könsuppdelad statistik

För att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov använder Piteå kommun sig av könsuppdelat statistik. Vid medborgardialoger lyfts och urskiljs både kvinnors och mäns, flickors och pojkars perspektiv. Tillgång till grundläggande fakta om kvinnor och mäns situation i den aktuella verksamheten är en förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhet, sätta upp mål och göra förändringar.

En särskild satsning har gjorts inom området våld i nära relationer i form av kartläggning, rehabiliteringsrutiner och andra insatser. Jämställdhet ingår i utbildningar som erbjuds till företagare.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 13:39:50