Det här kan du göra som vuxen - mål 5

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Jämställdhet  innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter.
Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter.  Foto: Getty Images

Det här kan du göra som vuxen - mål 5

Du kan verka för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Sveriges mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Polisanmälda misshandelsbrott mot kvinnor har senaste 30 åren ökat med 74 procent i Norrbotten. Oftast sker detta inomhus av en person som hon är bekant med. Ofta bevittnar barn misshandel. Det ska inte behöva hända.

Hur kan vi skydda varandra från att det händer?

Vad kan du som arbetsgivare, hyresvärd, privatperson/närstående göra? Nedan får du några tips.

Arbetsgivare
Arbetsplatsen är för många en viktig arena för tidig upptäckt men också för det långsiktiga stödet för den som är utsatt. Arbetet kan vara en trygg arena när resten av livet är i gungning och präglas av oro och otrygghet. Som arbetsgivare är det viktigt att våga fråga och fråga igen. Det finns hjälp att få och även som arbetsgivare kan du ta kontakt med socialtjänstens mottagning för information och vägledning på telefon: 0911-69 75 75.

Hyresvärd
Huskurage som metod tar sikte på att våldet aldrig ska tillåtas ske i det tysta. Det handlar om att ge fler kunskap om våldet och verktyg att agera när oron för att någon utsätts finns där. Tillsammans kan vi skapa tryggare hem och en vardag fri från våld! Att införa Huskurage är enkelt och kostnadsfritt.
Mer info finns på: https://huskurage.se/

Närstående
Att vara närstående till någon som utsätts för våld i nära relation skapar ofta oro och frustration. Det är viktigt att lyssna på den som berättar och inte döma personens agerande. Var tydlig med att du finns där och sluta inte höra av dig trots att du kanske avisas många gånger.

Medmänniska
Som medmänniskor behöver vi agera och visa civilkurage. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld. I tystnad lever våldet. Om du känner oro för att ett barn far illa eller befinner sig i en miljö där våld kan förekomma kan du använda socialtjänstens E-tjänst för orosanmälan 

Viktiga länkar
Våld i nära relationer i - www.pitea.se

Att bli utsatt för våld i nära relationer - https://www.1177.se

Du som utsätts för våld eller har frågor om våld, är anhörig, eller vän kan alltid ringa Kvinnofridslinjen på 020-505050. Linjen har öppet dygnet runt, är kostnadsfri och syns inte på telefonräkningen.

Om du är ung (mellan 15- 20 år) och utsätts för våld eller har frågor om våld, är orolig anhörig, vän eller den som utsätter en annan, så kan du chatta och läsa mer på: https://ungarelationer.se/

Du som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck eller har frågor, är orolig anhörig eller vän, kan vända dig till http://www.hedersfortryck.se/

Bli en cykel- och/eller simfadder

För oss i Sverige är det självklart att alla lär sig cykla och simma i tidig ålder. Så är det inte i alla kulturer. Många, främst kvinnor och tjejer från andra kulturer, får inte samma möjlighet till dessa kunskaper som bidrar till självständighet i sitt egna liv och som bidrar till att enklare kunna vara delaktig i samhället. Att till exempel kunna åka och bada med sina barn är ett exempel, att kunna ta ett jobb som man kan transportera sig till är ett annat. 

Känner du till någon som vill lära sig cykla eller simma? Erbjud dig att lära ut detta till hen. Du kanske kan bli flyktingvän och bidra till ett självständigare liv för någon genom att lära ut cykling eller simning? 

Gör din röst hörd

Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende. Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

Källa: globalamalen.se

Agera för lika möjligheter

Får flickor och pojkar, kvinnor och män lika möjligheter att exempelvis göra sin röst hörd och utöva sina intressen? Ställ dig själv frågan om du möjliggör detta i olika sammanhang på jobbet eller inom familjen?

Gör observationer på ditt jobb och i de verksamheter du är engagerad i, exempelvis i föreningslivet. Vad ser du? Får flickor och pojkar lika stort utrymme – tidsmässigt och ytmässigt, lika bra träningstider, tillgång till arenor och så vidare? Vem får störst möjlighet (tid och sammanhang) att komma till tals på ditt jobb – kvinnor eller män?

Detta handlar om maktbalans – finns skillnader i möjligheter och förutsättningar? Om du ser skillnader kan du påtala detta, kanske föreslå åtgärder och göra värden mer rättvis.

Sidan kontrollerad: 2020-11-19 15:44:43