Det här gör kommunen - mål 6

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 6

Ett väl utbyggt VA-nät

Hela 92 procent av alla som bor i Piteå kommun är anslutna till kommunens vattenledningsnät. För att kunna garantera ett dricksvatten som gör gott även i framtiden arbetar kommunen och det kommunala bolaget Pireva tillsammans med att bygga ut kommunala vatten- och avloppstjänster. Vi arbetar även aktivt för att skydda och bevara de viktiga dricksvattentäkterna för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer om utbyggnad av VA-nätet

Kontroll av vattenkvalitet

Kommunens livsmedelsinspektörer utför kvalitetskontroller av dricksvattnet. Vattnet från de kommunala anläggningarna i Piteå är god. Du som tar vatten från egen brunn kan kontakta kommunens livsmedelsinspektörer så kommer de ut och kontrollerar kvalitén på ditt dricksvatten.

Läs mer om dricksvatten på pitea.se

Kommunen utför även kontroller av badvatten, både i badhus och vid badplatser. Vid utomhusbaden och strandbaden görs återkommande provtagningar under badsäsongen för att säkerställa att vattenkvaliteten är god

Läs mer om kontroll av badvatten

Barn och unga

Inom Utbildningsförvaltningen pågår ett arbete utifrån barn och ungas önskemål att inrätta duschbås i omklädningsrummen intill idrottshallarna.

Läs mer protokollet från Barn- och utbildningsnämnden

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 14:46:56