Det här gör kommunen - mål 7

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 7

Strävan efter att bli en fossiloberoende kommun

Piteå kommun strävar efter att bli en fossiloberoende kommun med en hållbar energianvändning som har minsta möjliga påverkan på hälsa, miljö och klimat.

Kommunen har genomfört en rad olika satsningar genom åren för att närma sig målet:

  • Elva publika kommunägda laddstationer samt på ett antal platser på PiteEnergi. Läs mer om detta
  • Från och med 1 juli 2021 kommer Piteå bli den första kommunen i Norrbotten som trafikerar sin tätortstrafik med 100 procent elbussar. I och med införandet av elbussar kommer även kollektivtrafiken att utökas i kommunen, med ökad turtäthet och en viss anpassning av linjesträckningar så att det blir enklare för piteborna att välja bussen för sina resor i tätorten.
  • Flertalet solcellsprojekt kommunen/PiteEnergi, bland annat solföljare vid PiteEnergis kontor, solceller på Acusticums taksolvåg på Berget. samt ett samarbete för etablering av solcellspaneler mellan Piteå kommun/Grans naturbruksgymnasum och projektet "Gröna Näringar".
  • Pågående energiprojekt för att ta reda på hur man kan nyttja returvärme från fjärrvärmenätet till Öjebyns simhall för att klara behovet av varmvatten.
  • Framtagande av vindbruksplan och byggnation

Läs mer i PIteå kommuns handlingsplan för miljö, klimat och energi.

Sidan kontrollerad: 2020-09-11 09:46:18