Det här gör kommunen - mål 8

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 8

.

Alla människor har olika bakgrund, förutsättningar och förmågor. Alla har rätt att medverka i samhällslivet och bidra till Piteås fortsatta utveckling.

Kommunen arbetar för att stötta varje enskild individ på vägen för att kunna försörja sig själv och erbjuder aktiviteter och praktikplatser genom matchning mot arbetsgivare. Unga personer mellan 16-19 år som inte går på gymnasiet eller saknar examensbevis får hjälp att hitta sin väg framåt i livet. Det kan handla om en passande utbildning, en möjlig praktikplats eller ett annat steg på vägen till sysselsättning och försörjning i framtiden. Även kommunen som arbetsgivare erbjuder praktikplatser och subventionerade anställningar.

Projekt

EU-projektet ”Employment for migrants” arbetar med att underlätta för utrikesfödda att arbeta inom Socialtjänstens verksamhet ur ett individ-, arbetsplats- och organisationsperspektiv.

EU-projektet ”Validering undersköterska” ska få fler outbildad vårdpersonal att utbilda sig till undersköterska.

I projekt UTMED, finansierat av Innovationsfonden, är målet att hitta nya vägar som kan generera fler sysselsättningsplatser med bibehållen och ökad kvalitet för brukarna. Man har också kartlagt varje deltagare i daglig verksamhet för att säkerställa att de placeras på rätt plats.

Inom försörjningsstöd pågår ”Sam/Soc-projektet” som syftar till att i samverkan hitta snabbare och fler vägar till egen försörjning.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 14:59:13