Det här kan du göra som barn och ung - mål 8

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här kan du göra som barn och ung - mål 8

Bidra till arbetsro i klassrummet

Föreslå till klassen eller elevrådet på skolan om att förbättringar kring skolan arbetsmiljö kan göras. Det kanske kan bli bättre arbetsro om klassen tillsammans tar fram förhållningssätt i klassrummet, det vill säga hur alla ska uppföra sig och vara mot varandra på lektioner och även på raster. Föreslå förbättringsförslag för matsalen. Kanske kan ljuddämpande material sättas upp, tassar på stolarna eller möbleras om så matmiljön blir trevligare och lugnare. Källa: Piteå kommun

Anordna workshops och kurser efter skoltid

Bjud in någon som är väldigt kunnig inom något område till din skola och be dem hålla en liten kurs eller workshop. Såna kurser och workshops ökar din och dina kompisars kunskap om saker som kan göra det lättare för er att ta er in på arbetsmarknaden i framtiden. Källa: globalamalen.se

Bli en "Läxhjälpare"

Har du något yngre syskon, yngre släkting eller yngre granne som behöver hjälp med läxan? Du kanske kan vara stöd för den personen genom att förklara, stötta och förhöra läxan? Det känns alltid roligt att hjälpa någon annan. Du blir glad och den du stöttar blir glad. Och dessutom lär du dig av att lära andra. En win-win- situation när alla blir vinnare! Källa: Piteå kommun

Sidan kontrollerad: 2020-09-23 07:55:13