Det här gör kommunen - mål 9

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 9

Infrastruktur och hållbara resor

Piteå kommun arbetar för att en väl utbyggd, trafiksäker och tillgänglig infrastruktur som är hållbar både för persontrafik och industri. I centrum prioriteras tillgänglighet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

För att uppmuntra Pitebor till hållbara resor arbetar samhällsbyggnad för att de nästan 10 mil befintliga gång-och cykelvägarna ska kännas säkra och vara lätta att ta sig fram på – året runt.

En väl fungerande kollektivtrafik som underlättar transporter i människors vardag är en viktig faktor för att minska bilanvändandet. I dag har pitebor goda möjligheter att resa kollektivt och lämna bilen hemma. Kommunen arbetar ständigt med att utveckla kollektivtrafiken i syfte att öka resandet med kollektivtrafiken, i och utanför centrum.

Järnvägstrafiken i Piteå handlar uteslutande om transport av gods. För att öka konkurrenskraften och bidra till en långsiktig, hållbar utveckling verkar kommunen aktivt för att Norrbotniabanan byggs.

PIteås djuphamn, Piteå Port & Hub, är Bottenvikens ledande skogsproduktionshamn och är en viktig aktör på vägen mot en hållbar industri. I och med att järnvägsfunktionen förbättrats och elektrifierats har hamnen utvecklats till ett logistikcentrum

Besök webbplats - Piteå Port & Hub

Ett väl utbyggt bredbandsnät

Ett väl utbyggt bredbandsnät är en även viktig infrastrukturell del i strävan att utveckla Piteå till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Tillgång till bredband ger förutsättningar för att ta del av digital service och tjänster, arbeta och studera - oavsett var man befinner sig.

I Piteå kommuns bredbandsstrategi fastställer kommunen mål och strategier för bredbandsutvecklingen. Idag (2020) har 75 procent av pitebor tillgång till bredband via fiber med minst 100 megabit per sekund.

Läs mer om bredband på pitea.se

Bygglov och tillsyn

I kommunes uppdrag ingår bygglovsverksamheten och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd. Även det bidrar i arbetet med mål 8.

Läs mer  om bygglov
Läs mer om tillsynsarbetet

Säkra skolvägar

Barn leker överallt, oavsett om miljön är lämplig för lek eller inte, därför är barns skolvägar även deras lekvägar. Därför är skolvägar prioriterade när det gäller utbyggnaden av gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder.

Sidan kontrollerad: 2020-09-11 09:59:42