Det här gör kommunen - mål 1

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 1

I Sverige har alla rätt till utbildning, yttrandefrihet och sjukvård.

Piteå kommun arbetar med att bygga och utveckla ett säkert samhälle som är socialt, ekologiskt- och ekonomiskt hållbart. Kommunen vill se en hållbar samhällsutveckling där medborgarna har möjlighet att påverka och ha inflytande över framtidens Piteå. (länk om medborgardialog).

Läs mer om Hållbar samhällsutveckling

Läs mer om dialog med medborgare och möjlighet att påverka

För att uppnå önskad samhällsutveckling har kommunen flera verktyg att arbeta med. När nämnder vi några av dem.

Policy för Piteå kommuns bostadspolitik

I Policy för Piteå kommuns bostadspolitik (KF 2006-05-22)  (KF 2006-05-22) återfinns kommunens bostadspolitiska mål. Kommunens viktigaste målområden för bostadspolitiken är följande:

  • Bostaden är en social rättighet som ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader.
  • Skapa förutsättningar för alla att växa upp och leva i stimulerande och trygg miljö
  • Främja social, ekonomisk och etnisk integration samt bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden.
  • Utvecklas inom ekologiskt hållbara ramar.
  • Ge människor eget inflytande i boendefrågan

Policy för Piteå kommuns bostadspolitik (pdf)

Översiktsplan 2030

Riktningar i gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030, säger bland annat:

  • Varierande boendemiljöer uppnås med hjälp av en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer och bostäder av olika storlek. Det ska finnas bostäder för olika behov och olika livsskeden, som möjliggör att kunna bo kvar i sitt bostadsområde även om livssituationen förändras.

Översiktsplan 2030 - planstrategi (pdf)

Arbetsmarknadsåtgärder

Avdelningen för kompetensförsörjning arbetar med arbetsmarknadsåtgärder för ökad försörjning och inkludering. Unga och personer utanför arbetsmarknaden erbjuds stöd och aktiviteter för att i framtiden kunna försörja sig själva. De erbjuder även möjligheten att studera i vuxen ålder och få hjälp med vägen till kunskap.

Vägen till ett arbete-webbsida

Barn och unga

Piteå kommun erbjuder feriearbete till dig som är mellan 16 och 18 år och är folkbokförd i Piteå kommun. Det ger dig chans att tjäna egna pengar, samtidigt som du skaffar dig värdefull erfarenhet inför framtiden.

Feriearbete

Stöd till de som behöver

Piteå kommun erbjuder stöd och omsorg till de som har behov av detta. Det kan både handla om ekonomiska bistånd (försörjningsstöd) likväl som att hjälpa individer till en meningsfull tillvaro.

Det finns många olika stödformer riktade till personer med utvecklingsstörning eller  funktionsnedsättning, missbruk, barnfamiljer, unga vuxna, nyanlända samt pretsoner som saknar försörjning.

Omsorg och stöd - webbsida

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 16:27:19