Det här gör kommunen - mål 4

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 4

.

Förskola, grundskola och gymnasium

Som i landets övriga kommuner bedriver även Piteå kommun förskola, grundskola f-åk 9 samt gymnasieskolorna Strömbackaskolan och Grans Naturbruksskola. 

Läs mer om skolan i Piteå

Vuxenutbildning

Livet är långt och man blir aldrig fullärd. Piteå kommun erbjuder ett stort och varierat utbud av kurser och utbildningar för vuxna. Du kan studera på alla nivåer – från grundskolenivå till högskolenivå. Om du inte riktigt vet vilken väg i livet du vill ta kan du kostnadsfritt träffa någon av våra studievägledare så hjälper de dig välja din drömutbildning.

Läs mer om Vuxenutbildningen Piteå

Flyktingsamordning

Flyktingsamordningen, en del av förvaltningen Samhällsbyggnad, tar emot barn och unga som tvingats på flykt. En del kommer med sina familjer och en del är ensamkommande barn. I samarbete med Socialtjänsten erbjuds alla barn och unga som kommer till Sverige utbildning. Så fort information om att ett barn är på väg skrivs hen omedelbart in på förskola eller skola.

Barn och unga

I och med att barnkonventionen har blivit lag, har utbildningsförvaltningen valt att ha ”barnets bästa” som övergripande princip under vilket även övriga artiklar i barnkonventionen ryms. I beslut där olika intressen ska vägas mot varandra ska principen om barnets bästa vara vägledande. När större förändringar genomförs eller beslut fattas där barnen påverkas på ett direkt och konkret sätt, till exempel förändringar i barnens inne- eller utemiljö, ska barnen göras delaktiga i processen. Vilken typ av delaktighet avgörs dels av frågans karaktär, men också utifrån barnets ålder och mognad.

Piteå kommun jobbar regelbundet med projekt för att stärka barn och ungas förmåga att klara sina studier. Några exempel är:

Operation bokstöd - besök webbsida

Läslyftet - besök webbsida

Nyanländas barn och elevers lärande - besök webbsida

Biblioteken

Bibioteken i kommunen genomför en rad olika aktiviteter i syfte till att skapa ett intresse och möjlighet till läsning:

  • Skolklasser i Piteå kommun besöker biblioteket och får ta del av tips och presentationer av böcker. Syftet är att öka intresset för böcker och läsning vilket leder till en förbättrad språkutveckling och ökad läsförståelse.
  • Biblioteket arrangerar aktiviteter för barn och unga under skolloven. Syftet är att aktivera och stimulera barn och unga till att besöka biblioteken och ta del av det som erbjuds där.
  • Barn i förskoleklasser och på fritiden besöker biblioteket och tar del av sagor, sånger, rim och ramsor. Syftet är att öka barnens språkutveckling och stimulera till eget läsande.
  • Biblioteket arrangerar träffar med barn och unga där samtal förs om böcker och läsning. Syftet är att stimulera den egna läsningen för ökad språk- och läsförståelse.
  • Biblioteket samverkar med barnhälsovård/familjecentraler, förskolor och andra organisationer kring barns språkutveckling, gåvoboken samt språkpaket.
  • Bibliotekets Bokstartsverksamhet vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. Syftet är att utveckla barnets språkutveckling och läsintresse.
  • Biblioteket arrangerar skrivarkurs och mentorsprogram för unga författare. Syftet är att stimulera och uppmuntra barn och unga i sitt eget skrivande.
  • Piteå bibliotek samarbetar med Biblioteken i Norrbotten och Regionbibliotek Norrbotten kring driften av webbplatsen Polarbibblo.se. Polarbibblo är en webbplats för barns berättelser och skapande på svenska, meänkieli, samiska språk och på sikt finska.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 11:44:31